Statistikk for 2009 - mer enn 2,2 millioner deltok ved pavelige seremonier

Mer enn 2,2 millioner pilegrimer og besøkende var i 2009 i Vatikanet eller ved residensen Castel Gandolfo, for å møte pave Benedikt XVI.

Statistikken fra Prefekturet for det pavelige hushold inkluderer den ukentlige generalaudiens, privataudienser, Angelus og andre liturgiske feiringer med Den hellige far.

Tallene for 2009 er noe høyere enn fra 2008, som da var rundt 2,1 millioner. I 2007 var det mer enn 2,7 millioner pilegrimer og besøkende.

I 2006 - Benedikts første hele år som pave - talte prefekturet mer enn 3,2 millioner pilegrimer. I følge statistikken fra 2009, var 537 500 personer til stede ved en av de 44 generalaudienser. 115 600 personer møtte Den hellige far i privataudienser.

Pavens messer hadde mer enn 470 800 deltakere, mens angelusbønnen trakk mer enn 1,1 millioner til enten Petersplassen, eller borggården utenfor den pavelige sommerresidens Castel Gandolfo.

Tallene inkluderer ikke pavens reiser utenlands, som i en uttalelse fra Vatikanet tiltrakk seg et "ekstraordinært høyt antall troende".

VIS - Vatican Information Service; AD (5. januar 2009)

av Webmaster publisert 06.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59