Høytidelig velsignelse av St. Franciskus Xaverius kirkes nybygg

En fornøyd byggherre, sogneprest Nikolas Goryczka
Biskop Eidsvig velsigner nybygget

 Se også:

Søndag 3. januar 2010 var det endelig tid for den høytidelige innvielsen av nybygget til St. Franciskus Xaverius kirke. Les reportasjen nedenfor.

Se flere bilder fra velsignelsen og glimt fra ulike stadier av byggeprosessen.

Fine reportasjer i lokalavisen finnes i utgavene fra 31. desember 2009 og 4. januar 2010.

Tekst og foto: Jan-Erik Løken

Den opprinnelige kirken ble bygd i 1953-54 og ble høytidelig vigslet i 1954. Kirken som stod ferdig i 1954 hadde 110 sitteplasser, og med utvidelsen som var ferdig til 1. søndag i advent 2009 var kirkens kapasitet økt med 80 plasser til 150 sitteplasser.

Plassene kommer godt med, for fra å være en menighet med relativt beskjeden vekst i mange år, har medlemsmassen økt fra rundt 300 i år 2000 til 1 180 medlemmer pr januar 2010. Medlemmene er som i alle norske katolske menigheter, fordelt på en rekke ulike nasjonaliteter. I Arendal er det i skrivende stund representanter fra hele 60 ulike land, dog med nordmenn, polakker og filippinere som de største gruppene.

Menighetens egen arkitekt

Det er et av menighetens egne medlemmer som har stått som arkitekt bak utvidelsen. Arkitekt Kjell Jensen ved Kjell Jensen Arkitekter AS har tegnet den nye kirken, og resultatet er blitt både vakkert og hensiktsmessig. Det har av flere blitt nevnt at utvidelsen er så vellykket at man knapt kan merke at kirken er utvidet, dvs. at den nye delen glir godt inn i den gamle og utvendig er også kirken "nesten" som før. Man har blant annet valgt å bruke de gamle vinduene fra kirkerommet også i den nye ytterveggen mot skolegården. Det gir et kjent og kjært preg på den nye kirken.

Men en del praktiske forandringer legger man likevel rakst merke til. I forbindelse med ombyggingen ble det blant annet fra myndighetenes side stilt krav om handicapheis. En ny heis i eget heishus er derfor blitt bygd. Hovedtrappen opp til kirken er revet, og den nye trappen er flyttet flere meter frem og er blitt bredere og rettere. På denne måten blir det blant annet lettere å få inn og ut bårer i forbindelse med begravelser. For å lette arbeidet med snømåking vinterstid er det samtidig montert inn varmekabler i trappetrinnene. På baksiden av kirken er det bygd en ny rømningsvei med dør ut fra kirkerommet. Menighetens damegruppe, St. Birgitta gruppen, har i mange år samlet inn penger til nye benker. Disse er nå tegnet i Polen og vil forhåpentligvis komme på plass i løpet av kort tid. Den filippinske gruppen arbeider samtidig iherdig med å samle inn penger til et nytt alter. Kirken i Arendal har nemlig ved siden av høyalteret, bare et midlertidig trealter som det er ønskelig å erstatte med et nytt permanent alter.

Kirken manglet fundamentering

Kostnadene i forbindelse med utvidelsen av kirken ble først beregnet til rundt 3 millioner kroner. Daværende sogneprest, pater Sigurd Markussen, satte som mål at menigheten selv måtte klare å samle inn halvparten av dette beløpet før det kunne bli aktuelt å låne det resterende. Det klarte menigheten å gjøre i løpet av to år, blant annet gjennom en storslagen kunstutstilling og med sjenerøse gaver fra menighetens medlemmer og venner utenfra.

Etter at Sigurd Markussen ble overflyttet til St. Hallvard menighet i Oslo skulle det vise seg at utvidelsen av kirken skulle bli dyrere enn først antatt. Da kirken endelig var ferdig, var kostnadene steget til 5 millioner kroner. Deler av årsakene til dette skyldes at man oppdaget at den gamle kirken manglet skikkelig fundamentering i fjell. Siden 1954 har den gamle kirken bare stått på en sleppe (sprekk) i fjellet. Arkitekt Kjell Jensen betegner det som et under at kirken ikke har rast sammen i løpet av disse årene. Nå er kirken i hvertfall skikkelig fundamentert.

Storslått fest

I forbindelse med biskop Bernt Eidsvigs høytidelige velsignelse av den nye delen av kirken var det mange representanter fra den katolske kirke og andre menigheter til stede. Fra Arendals nabomenighet i vest, St. Ansgar i Kristiansand kom sogneprest p. Frode Eikenes. Tidligere sogneprest Sigurd Markussen var en selvsagt gjest og var også dagens predikant. Pater Fredrik Hansen, som hadde 1 års praksis i Arendal under sine studier, var også til stede, ved siden av menighetens egen sogneprest, pater Nikolas Goryczka OFM og kapellan Grzegorz Gryz OFM samt fransiskanernes prestestudent, broder Hallvard.

Etter at messen var over, velsignet biskopen også de nye menighetskontorene som er bygd i kjelleren til kirken. På denne måten frigis lokaler i den tidligere prestegården som nå fungerer som kloster og hovedsete for Fransiskanerne i Norge.

I menighetssalen, som holder til i lokalene til St. Franciskus barneskole, var det stor fest med et rikholdig utvalg av internasjonal mat. Menighetens medlemmer viser til stadighet at de har en rekke gode kokker blant seg. Den filippinske gruppen underholdt med karismatiske sanger, og sogneprest Åsta Leedal fra Trefoldighetskirken takket for det nære samarbeidet mellom den katolske kirken i Arendal og den norske kirke. Hun overrakte samtid en pengegave fra menighetsrådet i Trefoldighetskirken som bidrag til å nedbale gjelden til St. Franciskus. Pastor Kjell Haltorp, som er leder for predikantringen i Arendal takket for det rike og nære samarbeidet mellom de ulike menighetene i Arendal, hvor også fransiskanerne deltar, og hvor også tidligere sogneprest Sigurd Markussen var svært aktiv.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. januar 2010)

av Webmaster publisert 06.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59