Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar

Den årlige Bønneuken for kristen enhet arrangeres i år mellom 18.-25. januar.

Teksten for årets økumeniske bønneuke er "De er vitne om dette" (Luk 24,48).

Oslo katolske bispedømme, ved representant i Norges kristne råd, sr. Else-Britt Nilsen OP, oppfordrer menigheter og klosterfellesskap til å markere uken.

Materiale for bønneuken kan lastes ned fra Norges kristne råds nettsted. Her kan du også lese en oversikt over Bønneukens historie.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. januar 2009)

av Webmaster publisert 07.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59