Mørke tall for Kirken

Det franske IFOP-instituttet har på vegne av den katolske avisen La Croix, gjennomført en spørreundersøkelse om katolisismens tilstand i Frankrike i dag.

Landet som er kjent for sitt sterke fokus på den sekulære stat, den såkalte laïcité, har i de siste 40 år hatt en dramatisk nedgang i antall praktiserende katolikker.

Undersøkelsen fra La Croix tar for seg utviklingen innen fransk katolisisme etter Den annen verdenskrig; en tid hvor 8 av 10 franskmenn erklærte seg som katolikker. Dette tallet var i følge undersøkelsen stabilt frem til en 'peak' på begynnelsen av syttiårene, før en drastisk nedgang begynner på midten av syttitallet.

Pr. i dag definerer to-tredjedeler av franskmenn seg som katolikker.

Flere tall fra undersøkelsen:

- I 1965 erklærte 81% av franskmenn seg som katolikker, i 2009 er tallet kun 64%.

- Mens 27% av franskmenn i 1965 deltok på messe en gang i uken eller mer, er tallet i dag ikke mer enn 4,5%.

- 63% av praktiserende katolikker mener i følge undersøkelsen at alle religioner er like og sidestilte. 75% støtter en "aggiornamento" (oppdatering) av Kirkens lære om prevensjon, mens 68% ønsker det samme i forhold til abortspørsmålet.

- Kun 27% av praktiserende katolikker mener at Benedikt XVI på en "forholdsvis god" måte forsvarer "katolske verdier", mens 34% av de spurte synes paven på en "forholdsvis dårlig" måte forsvarer disse verdiene.

Prestemangel

Den franske kirke har over lengre tid vært preget av prestemangel og interne stridigheter. Verdt å merke seg er det at den såkalte 'tradisjonelle' del av den franske kirken vokser mest, spesielt etter pave Benedikts Motu Proprio "Summorum Pontificum", som tillater bruken av 1962-missalet, den såkalte tridentinske messefeiring.

På tross av en landsomfattende prestemangel, er det allikevel små tegn til håp:

Bispedømmet Fréjus-Toulon har pr. i dag over 80 seminarister, i det som skal være det eneste presteseminar i verden som underviser både i den tridentinske messen etter 1962-missalet, og det nye missalet - noe som viser at begge formene kan leve side ved side.

Last ned La Croix-undersøkelsen her (PPT-format)

The Collapse of the Church in France (Rorate Cæli)

La Croix; Andreas Dingstad (9. januar 2010)

av Webmaster publisert 13.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59