Ledige undervisningsstillinger på St. Sunniva skole

St. Sunniva skole er en kristen, katolsk privatskole, med ca. 535 elever fra 1. til 10. trinn.

Fra 1. august 2010 er det ledig undervisningsstillinger i 100% stilling:

 - En stilling i realfag på ungdomstrinnet, særlig naturfag.

 - En stilling som spesialpedagog, særlig på ungdomstrinnet.

Det kan også komme andre andre ledige stillinger. Disse vil bli annonsert.

Søknad vedlagt CV sendes rektor@stsunniva.no, eller

St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 OSLO.

Søknadsfrist 20. februar.

De som blir kalt inn til intervju, bes ta med relevant dokumentasjon på utdanning og praksis.

Interesserte kan lese mer om skolen på dets nettsted.

Rektor Geir Moen kan også kontaktes på telefon 23 29 25 00.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. januar 2010)

av Webmaster publisert 13.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59