Katolsk Akademi 13. februar: Vatikanet og Europas åndelige fundament

 Se også:

KATOLSK AKADEMI

inviterer til seminar om

Vatikanet og Europas åndelige fundament

Innleder: Teolog Madeleine Fredell OP

Tid: Lørdag 13. februar kl. 11.00-15.00

Sted: Mariagården, Akersveien 16, Oslo

Påmelding: På grunn av enkel servering, ønsker vi påmelding til akademi@katolsk.no

Foreløbig program

Kl. 11.00
Registrering - kaffe/te, frukt, kaker
Kl. 11.30
Biskop Bernt Eidsvig ønsker velkommen
Kl. 11.40
Foredrag
Kl. 13.00
Pause med kaffe/te
Samtale/diskusjon
ledet av May-Lisbeth Myrhaug.
Avslutning
ved biskop Eidsvig

Paven/Vatikanet har flere ganger i løpet av de siste årene pongtert at det er kristendommen som rent verdimessig har dannet grunnlaget for og preget Europa/den vestlig verdenstenkning og kultur. De kristne verdier og verdigrunnlag er truet fra ulike hold, både utfra ateistisk og matrialistisk retorikk og fra sterke nihilistiske og verdigmessig relativistiske kretser. Hvor står vi i denne verdimessige kampen om de kristne verdiers plass i EU-kommisjonen? Hva plikter vi som troende kristne å gjøre - hvordan kan vi stoppe denne utviklingen? I Norge vil denne debatten komme for fullt når stat-/kirkedebatten kommer igang. Der vil § 2 i Grunnloven være helt sentral; den såkalte Verdiparagrafen. OKB har her klart gitt uttykk for at Verdiparagrafen skal innholde de kristen verdier. Men dette kan bli en verdigmessig kamp - da selv ikke alle kristne trossamfunn ønsker at Grunnlovens § 2 skal henvise til kristne verdier som statens verdigrunnlag. Her vil også et sterkt og kampvillig Human-Etisk forbund kjempe hardt for å utraderte alt som henviser til kristendommen i landets Grunnlov.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN til en viktig debatt om de kristne verdiers plass og rolle i et stadig mer sekularisert og materialistisk samfunn.

Se også KATOLSK AKADEMIs program våren 2010.

Ønsker du å stå på mailinglisten til Katolsk Akademi? Send da navn, adresse og mailadresse til akademi@katolsk.no

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. januar 2010)

av Webmaster publisert 15.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59