Oversikt over tyskstøttede prosjekter i 2010

Takket være tyske katolikker har p. Dariusz et sted å bo når han feirer messen i Førde

 Se også:

Uten støtten fra tyske katolikker ville svært mange prosjekter i Den katolske kirke i Norge i nyere tid vært umulig å gjennomføre, eller de ville tatt uforholdsmessig lang tid. Oslo katolske bispedømme mottar også i 2010 betydelig støtte fra tyske katolikker.

Det to største aktørene er Diaspora-Kommisariat der deutschen Bischöfe og Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Førstnevnte formidler en andel av prestelønningene som tyske prester gir avkall på til støtte for Kirken i diaporaen, og sistnevnte formidler støtte samlet inn blant sjenerøse tyske grasrotkatolikker. I sitt tilsagnsbrev til bispedømmet betoner generalsekretær i Bonifatiuswerk, msgr. Georg Austen viktigheten av at katolikker i Norge får vite om støtten, for selv å bli inspirert til å støtte prosjekter. Les mer om Bonifatiuswerk, inkludert intervju med msgr. Austen, i Broen nummer 5-2009.

For 2010 fordeler støtten til OKB seg på følgende måte:

Diaporakommisariat

St. Paul menighet i Bergen: kjøp av presteleilighet i Førde: 150 000 euro (av totalkostnad 275 000 euro)

Oslo katolske bispedømme: byggetilskudd av St. Eystein presteseminar: 1 000 000 euro

St. Olav menighet i Tønsberg: kjøp av presteleilighet i Sandefjord: 221 000 euro (av totalkostnad 260 000 euro)

Til sammen 1 371 000 euro

Bonifatiuswerk

St. Peter menighet i Halden: renovering av kirken: 50 000 euro

Lunden kloster: renovering: 61 000 euro

Vår Frue menighet i Porsgrunn: drenering av kirken 29 000 euro

Til sammen 140 000 euro

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. januar 2010)

av Webmaster publisert 18.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59