Seminar for medarbeidere i Kirken - oppdatert program

 Se også:

Kjære alle medlemmer av PRO, menighetsråd og medarbeidere i menighetene,

Pastoralrådet i OKB har gleden av å innby til et seminar for medarbeidere i menighetene, der bl.a biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg., og en rekke andre kirkelige medarbeidere vil innlede. Dette er et tilbud Pastoralrådet ønsker å gi personer som gjør en frivillig eller lønnet innsats i menighetene, som motivasjon til å fortsette det gode arbeid de gjør for Kirken.

Dato: Lørdag den 13. februar kl. 11.00 - 17.00

Sted: Rosahjemmet (Katarinahjemmets møtelokaler) Majorstuen, Oslo

Seminaravgift: Kr. 250,- til dekning av leie av lokaler og servering (betales på stedet)

Vi anbefaler deltagerne å søke menigheten sin om å få dekket reiseutgifter og seminaravgift.

Det ville være fint om alle mottagere av denne invitasjonen ville kunngjøre den i menighetene og gi den videre til alle som kan ha interesse av å være med på et slikt seminar.

Pastoralrådet vil gjerne ha påmelding snarest mulig til Gunhild Ficarra: gunhild.ficarra@katolsk.no / tlf.nr. 23 21 95 08.

Påmeldingsfristen er 28. januar.

Vi håper mange av våre menigheter vil finne programmet interessant, og sende deltagere til seminaret. I denne omgang er antall deltagere begrenset til ca. 20 personer, men dersom det blir flere påmeldte, vil vi vurdere å gjenta det senere.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen PASTORALRÅDET I OKB

Maria Elizabeth Fongen

Ordfører

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. januar 2010)

av Webmaster publisert 18.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59