Katolsk høymesse i Akershus slottskirke søndag 24. januar

Bronseplaten som dekker gravnisjen i krypten under slottskirken, der skrinet med kongeparets levninger nå er anbragt

Den 24. januar 2010 skal det i samarbeid med Feltprestkorpset holdes katolsk messe i Akershus slottskirke. Messen starter klokken 11.00.

Dette er en tradisjon fra tidligere år som nå tas opp igjen!

Deltagere fra Den katolske kirke:

Fader Claes Tande

Msgr. Torbjørn Olsen

Organist: Helge Landmark

Sang: Kristine Dingstad

Kirkelig assistent: Kjell Ivar Maudal

Ministranter fra St. Olav Domkirke

Deltagere fra Feltprestkorpset:

Lektor garnisonsprest Tor Simen Olberg

Velkommen!

Det var sommeren 1997 at den første katolske messe etter reformasjonen ble feiret i slottskirken, som er Det Norske Forsvars hovedkirke.

Akershus festning, med slottskirken, har en spennende historie. Festningen ble bygget av Håkon V Magnusson (Norges konge 1299-1319), for å kunne stanse fiender som kom sjøveien til Oslo.

Flere branner og ombygginger har vært med på å forme slottskirken, slik den fremstår i dag. Etter en storbrann i 1527 ble den nåværende kirke bygget, og frem til 1938 var den en egen menighet, bestående av byens militære.

Kongelig mausoleum

Kjellerrommet i slottskirken huser Det kongelige mausoleum. Her hviler blant annet kong Haakon VII, dronning Maud, kong Olav V og kronprinsesse Marta. Vis a vis Kongemausoleet, i nordre langkjellers mur, finner vi kong Sigurd Jorsalfars (Norges konge 1103-1130), og kong Håkon Vs (Norges konge 1299-1319) levninger.

Kong Håkon Vs og hans dronning Eufemia av Rügens levninger ble overført til Akershus i 1982. Begge var før gravlagt i Mariakirken i Gamlebyen. Håkon V så sin kongsgjerning i et kristent perspektiv. Han ga påbud om å lage overnattingssteder for pilegrimer på vei til Nidaros, stimulerte misjonsarbeidet og glemte aldri å regulere arbeidsfolkets lønninger.

Han ga store gaver til kirker, særlig til Mariakirken. Det fortelles at hele Oslo sørget da han døde, og det skal ha skjedd flere mirakler ved hans båre. I Mariakirken fantes et Håkons-alter, og det fortelles at kongen helt frem til det 16. århundre ble holdt for å være hellig.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. januar 2010)

av Webmaster publisert 18.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59