Oversikt over tyskstøttede prosjekter i 2010

Bonifatiuswerks logo

 Se også:

Katolsk.no publiserte 15. januar oversikt over tyskstøttede prosjekter i Oslo katolske bispedømme 2010. Også Kirken i de to andre stiftene i Norge nyter godt av tyske katolikkers sjenerøsitet. Her følger oversikt over tyskstøttede prosjekter i Midt-Norge i 2010.

Bonifatiuswerk

Vår Frue menighet i Ålesund: reparasjon av tak menighetshus: 15.000 euro

Birgittasenteret på Tiller: innredning kirke og prestebolig: 75.000 euro

Vidererføring av en øremerket gave til Birgittasenteret: 90.000 euro

Diaspora-Kommisariat

Birgittasenteret på Tiller: prestebolig: 300.000 euro

Munkeby Mariakloster, Levanger: 500.000 euro

Erkebispedømmet Paderborn

Birgittasenteret på Tiller: 100.000 euro

Stiftet venter også å få støtte til barne- og ungdomsarbeid for inneværende år, men her er tilsagnsbrevet ikke kommet ennå.

I tillegg til prosjektstøtten nyter alle stiftene godt av tysk støtte til prestelønninger og bilkjøp; OKB får også støtte til sine prestestudenter.

Midt-Norge stift/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. januar 2010)

av Webmaster publisert 18.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59