"Måtte disse sårene for alltid leges!"

 Se også:

Søndag besøkte pave Benedikt XVI den store synagogen i Roma. Etter først å ha lagt ned blomster på minnesmerket over de mer enn 1000 jøder som ble deportert til Auschwitz av SS i 1943, talte Benedikt til en forsamling bestående både av katolske og jødiske representanter.

Talen ble flere ganger avbrutt av applaus fra forsamlingen.

Taushet?

Rabbineren og lederen for Det mosaiske trossamfunn i Roma, Riccardo Pacifici, beklaget i sin tale det han kaller Pius XII sin manglende handling under krigsårene. Samtidig berømmet han aktive katolikker og institusjoner som reddet jøder fra konsentrasjonsleirene, deriblant nonnene i et kloster i Firenze som skjulte hans far fra nazistene.

Overlevende fra Holocaust overleverte et brev til Den hellige far, hvor de beklager "tausheten til de som kunne ha gjort noe", tolket av mange som en indirekte referanse til Pius XII.

Forsvarte Pius XII

Benedikt forsvarte i sin tale Kirkens rolle under krigen, og sa at "Vatikanet selv sørget for hjelp, ofte på en skjult og diskret måte".

Den hellige far vektla også den felles arv mellom kristne og jøder:

"Christians and Jews share to a great extent a common spiritual patrimony, they pray to the same Lord, they have the same roots, and yet they often remain unknown to each other. It is our duty, in response to God's call, to strive to keep open the space for dialogue, for reciprocal respect, for growth in friendship, for a common witness in the face of the challenges of our time, which invite us to cooperate for the good of humanity in this world created by God, the Omnipotent and Merciful".

Om De ti bud:

"In particular, the Decalogue - the "Ten Words" or Ten Commandments (cf. Ex 20:1-17; Dt 5:1-21) - which comes from the Torah of Moses, is a shining light for ethical principles, hope and dialogue, a guiding star of faith and morals for the people of God, and it also enlightens and guides the path of Christians. It constitutes a beacon and a norm of life in justice and love, a "great ethical code" for all humanity. The "Ten Commandments" shed light on good and evil, on truth and falsehood, on justice and injustice, and they match the criteria of every human person's right conscience".

Om den kristne antisemittisme:

"Furthermore, the Church has not failed to deplore the failings of her sons and daughters, begging forgiveness for all that could in any way have contributed to the scourge of anti-Semitism and anti-Judaism. May these wounds be healed forever!".

Ber om åpne arkiver

Den israelske visestatsministeren Silvan Shalom, som selv var til stede søndag, uttalte etter møtet at han ba paven om å åpne alle arkiver vedrørende pave Pius XII:

"I asked the Pope to find a way to make it possible to open the archives in the Vatican in order to give some details of the papacy of Pius XII in order to ease tensions between the Jewish people and Catholics".

Federico Lombardi, pavens pressetalsmann, har tidligere uttalt at det ennå gjenstår mye arbeid med katalogisering og arkivering før alle relevante dokumenter kan slippes fri for offentligheten.

Søndagens besøk viser at de diplomatiske forhandlingene mellom Den hellige stol og Israel, spiller en sentral rolle i den katolsk-jødiske samtale.

Israel og Vatikanet har lenge vært uenige om regler vedrørende eierskap og skattlegging av kristne steder i Det hellige land, en skattlegging israelske myndigheter lovet skulle opphøre da de to parter fikk diplomatiske forbindelser i 1994.

Reaksjoner

Vatikankjenneren John Allen har på sin blogg samlet reaksjoner fra katolsk og jødisk hold etter pavens besøk. Sandro Magister skriver om besøkets kompliserte bakteppe, mens CNA på sin side omtaler det som et uttrykk for den gjensidige respekt som finnes mellom den jødiske og katolske verden.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); Andreas Dingstad (18. januar 2010)

av Webmaster publisert 19.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59