Statlige myndigheter sprengte krusifiks på kirkegård

Fra kirkegården i Dong Chiem

Et krusifiks på en kirkegård tilhørende sognet Dong Chiem i erkebispedømmet Hanoi, ble den 6. januar sprengt i lufta med hjelp av eksplosiver.

Krusifikset, plassert på en steinblokk ved kirkegårdens fjellside, ble sprengt i luften av militære ingeniører beskyttet av anslagsvis 600-1000 tungt bevæpnet politi. Etter hendelsen kom det til sammenstøt mellom katolikker og politiet.

På tross av at angrepet fant sted på sognets eiendom, avviser de kommunistiske myndighetene Kirkens eierskap til området, og henviser til regjeringens eiendomsspolitikk som sier at staten eier og forvalter all landeiendom - på vegne av folket.

En representant fra erkebispedømmet Hanoi, f. John Le Trong Cung, fordømmer udåden som "den verste form for helligbrøde, en fornærmelse mot den katolske tro.

Kirkegården har etter angrepet blitt et slags pilegrimsmål for katolikker fra Nord-Vietnam, som oppsøker stedet i solidaritet med bispedømmet Hanoi.

Nekter alt

I en uttalelse benekter en representant for de vietnamesiske myndigheter å ha noe med sprengningen å gjøre, og hevder at katolikker selv sto bak.

Samtidig har myndighetene svart med å stenge tilgangen til uavhengige nyhetskilder, blant annet Asia News, og anklager nyhetsbyrået for å spre falsk informasjon om tilstanden i landet.

Samtidig starter i dag rettsaken mot fire demokratiforkjempere i Ho Chi Minh City, deriblant den katolske advokaten Paul Le Cong Dinh. De tiltalte er anklaget for forsøk på å styrte regjeringen, og kontakt med såkalte "reaksjonære politiske grupper".

På tross av økende dialog med Den hellige stol - formelle forhandlinger om fulle diplomatiske relasjoner har begynt - fortsetter vietnamesiske myndigheter å slå ned på religiøse og politiske minoriteter i landet.

AsiaNews; Andreas Dingstad (18. januar 2010)

av Webmaster publisert 20.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59