Oversikt over tyskstøttede prosjekter i 2010

Bonifatiuswerks logo

 Se også:

Katolsk.no fortsetter sitt overblikk over tyskstøttede prosjekter i Kirken i Norge. Her følger en oversikt over prosjekter fra Nord-Norge.

Fra Bonifatiuswerk

St. Eysteins menighet, Bodø: renovering (takreparasjon og drenering) av kirken: 40 000 euro (= kr 338.000), tillegg fra stiftet kr. 100.000, minimum totalkostnad kr 507.000.

Den Hl. Ånds menighet, Mosjøen: nye kirkebenker 5.000 euro (= kr 42.000), tilegg fra stiftet kr 13.000, minimum totalkostad kr 63.000.

Kristus Konge menighet, Narvik: nytt gulvbelegg til kirken 20.000 euro (= kr 169.000), tillegg fra stiftet kr 50.000, minimum totalkostnad kr 253.000.

Vår Frue menighet, Tromsø: Fornyelse av elektrisitets¬anlegg i skolebygningen ved kirken EURO 15.000 (= kr 126.000) tillegg fra stiftet kr 38.000, minimum totalkostnad økes kr 189.000.

Samlet støtte for prosjekter i 2010 utgjør 80.000 euro.

I tillegg til prosjektstøtten nyter alle stiftene godt av tysk støtte til prestelønninger og bilkjøp; OKB får også støtte til sine prestestudenter.

Melding fra Nord-Norge stift/katolsk informasjonstjeneste (Oslo) (20. januar 2010)

av Webmaster publisert 20.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59