Rekviemmesse for ofrene på Haiti fredag 22. januar

Fredag den 22. januar kl. 18.00 inviterer Oslo katolske bispedømme, i samarbeid med Caritas Norge, til rekviemmesse i St. Olav domkirke, for ofrene etter jordskjelvkatastrofen på Haiti. Messen celebreres av generalvikar Arne Marco Kirsebom SS.CC.

Det blir kollekt til inntekt for Caritas' arbeid på Haiti.

VELKOMMEN!

Caritas Norge støtter Caritas Haitis arbeid for de overlevende etter jordskjelvkatastrofen i Haiti. Du kan bidra online her, eller overføre en gave til bankkonto 8200.01.93433, merket "Jordskjelv Haiti".

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. januar 2010)

av Webmaster publisert 20.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59