Pontifikalmesse på festdagen for St. Eystein 26. januar

 Se også:

St. Eystein presteseminar inviterer til pontifikalmesse i St. Joseph kirke (Akersveien 6) tirsdag 26. januar kl. 18.00, i forbindelse med festdagen for Den hellige Eystein. Juniorkoret i St. Olav menighet vil også delta i messen.

Driften av St. Eystein presteseminar er mulig takket være de 249 trofaste giverne i foreningen SEMINARETS VENNER. Etter messen blir det en enkel mottakelse i menighetssalen for seminarets nåværende venner, og alle som ønsker å bli medlemmer. Der vil man kunne snakke med prestestudentene og få høre litt om seminarets utvikling og planer for fremtiden.

For å vite hvor mange potensielt nye medlemmer av venneforeningen vi kan regne med på mottagelsen, er det fint om man melder fra på forhånd. Påmelding skjer via mail til seminarets.venner@katolsk.no eller til p. Pål Bratbak på telefon 926 14 590, innen mandag 25. januar.

Vel møtt!

Det var i februar 2006 at biskop Eidsvig vedtok å opprette et eget presteseminar i Oslo katolske bispedømme. Bispedømmets prestestudenter studerte da ved seminarer i utlandet. I januar 2007 kjøpte bispedømmet imidlertid Akersveien 6 fra St. Josephsøstrene, og før jul 2008 kunne de første prestestudentene som var bosatt i Norge, flytte inn i nyrenoverte lokaler i bygningens bakerste del. På St. Eysteins festdag i 2009 ble det nye seminaret offisielt åpnet og velsignet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. januar 2010)

av Webmaster publisert 20.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59