Be for den kristne enhet!

Pave Benedikt XVI dedikerte onsdagens generalaudiens til Bønneuken for kristen enhet og oppfordret alle katolikker til å delta. Kirkens enhet er "først og fremst en gave fra Gud", en gave som alle kristne bør be for, sa paven i sin tale.

"I Kristus kommer Gud oss i møte", fortsatte paven til en fullsatt audienshall. Kristne har et ansvar for å vitne om denne sannheten og lede andre nærmere Gud. Samtidig presiserte han at "vi kun kan være vitner om Kristus ved å kjenne ham personlig".

Å kjenne Kristus blir derfor å ære hans bønn om enhet mellom troende, forklarte paven.

Den hellige far kommenterte også utviklingen innen økumenikken etter Det annet Vatikankonsil:

"Since Vatican Council II the Catholic Church has forged fraternal relations with all the Churches of the East and ecclesial communities of the West. In particular, with most of them, she has established bilateral theological dialogue that has been able to find points of convergence, even consensus, on various matters, thus strengthening our bonds of communion. Over the last twelvemonth, the various dialogues have made important progress".

"Det økumeniske arbeid er ikke en lineær prosess", kommenterte Den hellige far, og forklarte dette med at gamle uoverensstemmelser kan forsvinne, men at nye forskjeller ofte trer frem.

Det beste middelet i arbeidet for kristen enhet er derfor bønnen, avsluttet Benedikt XVI.

På mandag mottok Den hellige far en finsk luthersk delegasjon. Dette er 25. gang den finske gruppen blir mottatt i Vatikanet. I sin tale til delegasjonen minnet paven om det nylige tiårsjubileet for Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren, og ba om at en fortsatt dialog kan "blomstre til en perfekt, synlig enhet i Jesus Kristus".

Da paven i forrige uke mottok Troskongregasjonen - en kongregasjon han selv var leder av i mange år - minnet han om at kongregasjonen utfører en "enhetens tjeneste" i Kirken, ved å sørge for "forpliktelse til læremessig trofasthet".

Samtidig takket han for Troskongregasjonens innsats i de pågående forhandlingene med Pius X-prestebroderskapet (SSPX), og for deres bestrebelser i arbeidet med fjorårets store økumeniske nyhet: den apostoliske konstitusjonen "Anglicanorum coetibus". Konstitusjonen åpner for en ordning med såkalte personalordinariater for anglikanere som søker full kommunion med Den katolske kirke.

Benedikt XVI avslutter bønneuken for kristen enhet med å feire vesper i basilikaen 'St. Paulus utenfor Murene' den 25. januar, sammen med representanter fra andre kirkesamfunn.

CWN - Catholic World News (20. januar 2010)

av Webmaster publisert 21.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59