Oslo katolske bispedømme søker vikar for biskopens sekretær

Oslo katolske bispedømme har nærmere 60.000 registrerte medlemmer og omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Bispedømmet har 23 menigheter med én eller flere kirker, de fleste menigheter har også prestegårder og menighetshus. Bispedømmet eier også flere skoler, leirsteder og hytter.

Da biskopens sekretær skal i fødselspermisjon, søker Oslo katolske bispedømme en vikar i 100% stilling - fra 1. mai 2010 til 30. april 2011.

Arbeidsstedet vil være Akersveien 5, med arbeidstid 08.00 - 16.00, mandag til fredag.

Vi søker en person som:

 - har god kjennskap til Den katolske kirke, og står inne for dens lære

 - har sans for orden og nøyaktighet

 - har gode formidlingsevner

 - behersker norsk og engelsk flytende (muntlig og skriftlig), og kan føre korrespondanse på disse språk. (Andre fremmedspråk er en fordel)

 - liker et høyt tempo

Søknad med CV sendes elektronisk til administrativ leder Einar Nelson, innen den 28. februar 2010.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Einar Nelson på telefon 23 21 95 09.

Melding fra Oslo katolske bispedømme (28. januar 2010)

av Webmaster publisert 28.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59