Kjemper for å omgjøre krusifiks-dommen

Utenriksminister Franco Frattini bekreftet tirsdag den italienske regjerings intensjon om å appellere dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen påla i november 2009 at italienske skoler må fjerne krusifikser fra veggene.

I følge menneskerettighetsdomstolen er tradisjonen med et krusifiks i hvert klasserom diskriminerende ovenfor de ikke-kristne elevene.

"Vi går rettens vei for å forsvare en veldig dyp folkemening i Italia, et fundamentalt prinsipp som berører vårt lands identitet", sa Frattini og ba samtidig domstolen om å tillate regjeringens appell.

Frattini påpekte også viktigheten av å forsvare Italias "kristne identitet", sett i lys av den manglende referansen til Europas kristne røtter i EU-grunnloven.

De tradisjonelt katolske landene Italia, Polen, Portugal, Spania, Irland og Malta tapte i 2004 kampen for at Europas kristne røtter skulle nevnes i forfatningens innledning.

Nå maner Frattini til ny kamp, og hevder samtidig at appellen støttes av flere europeiske land.

ANSA; Andreas Dingstad (3. februar 2010)

av Webmaster publisert 03.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59