En generalaudiens viet Den hellige Dominikus

Etter å ha dedikert forrige ukes generalaudiens til Frans av Assisi, fokuserte pave Benedikt XVI i går på Den hellige Dominikus.

Paven fremhevet Den hellige Dominikus' utnevnelse til kanikk ved domkapitlet i El Burgo de Osma. Han var da en ung mann som med sin intelligens så ut til å ha "en strålende kirkekarriere" foran seg. På tross av dette viste han liten interesse for egen forfremmelse, presiserte paven.

Dette var et tidlig tegn på hans dyder, poengterte Den hellige far, og fortsatte:

"Ikke la karriere og makt være en fristelse som selv de med myndighet og lederansvar innen Kirken ikke er immun mot".

Senere i livet under en diplomatisk reise, fikk han med egne øyne se hvordan vranglæren i Sør-Frankrike hadde satt den rette tro på prøve. Han aksepterte da med stor iver oppdraget fra pave Honorius III om å preke mot kjetterbevegelsen albigenserne.

Han omfavnet så fattigdommen, og på denne måten understreket sitt budskap om "Kristus som den mest verdifulle skatt". Etter å ha fått mange tilhengere var opprettelsen av det første munkekloster i Toulouse et faktum. Her ble Prekenbrødrene - i dag kjent som dominikanere - til.

Pave Benedikt XVI fortsatte sin onsdagsaudiens med å fremheve Dominikus' vektlegging av ordenens "solide teologisk dannelse", og at han sendte sine medbrødre til universiteter for ytterligere fordypelse i teologien. Den hellige far fremhevet at dette eksempelet også må følges i dag, ved at katolikker utvikler en bedre forståelse av sin tro.

Dette vil - i følge paven - medføre at både legfolk og geistlige "kultiverer denne kulturelle dimensjonen av troen - at skjønnheten i Den kristne sannhet bedre kan erkjennes, og troen i sannhet næres, styrkes og forsvares".

Den stappfulle audienshallen ble også underholdt av sirkustroppen "Circo Americano", noe paven så ut til å sette pris på. RomeReports har video.

VIS - Vatican Information Service; Andreas Dingstad (3. februar 2010)

av Webmaster publisert 04.02.2010, sist endret 29.03.2014 - 13:45