NUK søker barnekonsulent i prosjektstilling

Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende sam­mens­lutn­ing av katolske barne- og ung­doms­lag som har sitt ut­spring i de katolske menig­hetene i Norge. NUK er et fel­les­skap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre kato­lik­ker. NUK som orga­nisa­sjon baserer sitt arbeid på tro­skap til Kirken og ar­beider i sam­råd med biskopene på stifts­plan, og sogne­prestene i de enkelte menig­hetene. NUK støt­tes av biskopene i de tre katolske stiftene i Norge.

Til grunn for alt NUKs arbeid ligger de tre nøkkel­begrepene Tro, Fel­les­skap og Handling, slik det er beskrevet i orga­nisa­sjonens for­målsparagraf.

Norges Unge Katolikker (NUK) ønsker å styrke sitt arbeid for og med barn (alder 0-13 år) og søker derfor en barnekonsulent i en toårig prosjektstilling.

Det er ønskelig at barnekonsulenten er:

 • Praktiserende katolikk, med moden katolsk identitet.
 • Kontaktskapende og utadrettet.
 • Strukturert, selvstendig og ansvarsbevisst med gode samarbeidsevner.
 • Fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidstid. Noe helgearbeid må påregnes.

Det er ønskelig at barnekonsulenten har:

 • Kjennskap til den katolske Kirke og dens lære. Gjerne noe teologisk utdanning.
 • Kjennskap til den katolske Kirke i Norge.
 • Høyere utdanning.
 • Pedagogisk kompetanse. - helst utdannelse
 • Erfaring med trosformidling for barn

Erfaring med bruk av musikk og drama er et pluss Barnekonsulentens oppgaver vil blant annet være:

 • Være del av barneutvalget og bidra der etter avtale med leder i utvalget, herunder delta på møter.
 • Etablere kontakt med barnegruppeledere, kateketer, søndagsskolelærere, ministrantledere og andre relevante aktører i de katolske menighetene.
 • Koordinere arbeidet med Ordets liturgi for barn, som er et samarbeidsprosjekt mellom NUK ved barneutvalget, frivillige fra menigheter og Det kateketiske senter, herunder også forfatte opplegg og bidra til endelig ferdigstilling.
 • Utarbeide og holde kurs i trosformidling for barn i ulike aldre.

Lønn etter avtale.

For mer informasjon og fullstendig arbeidsinstruks kontakt NUKs leder, Jardar Maatje, Jardar.Maatje@katolsk.no, tlf: 95184034.

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes til: NUK, Akersveien 16a, 0177 Oslo innen 10. mars. Tiltredelse etter avtale, ikke senere enn august 2010.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); hho/mt (5. februar 2010)

av Webmaster publisert 05.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59