Nytt menighetsråd i Haugesund

St. Josef menighet i Haugesund har avholdt valg til menighetsråd for perioden 2010-2012. Det nye menighetsrådet har følgende sammensetning: Ingvild Sjo (leder), Åse Amlie (sekretær), Olaf Patryk Fosen, Thor Pham, Håvard Knutsen, Leon Ntirandekura og Gemma Gina Heggebø.

Melding fra St. Josef menighet i Haugesund (8. februar 2010)

av Webmaster publisert 09.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59