Veiledningstimer for polske arbeidsinnvandrere og deres familier

Kontoret for nasjonal sjelesorg informerer om oppstart av veiledningstimer for polske arbeidsinnvandrere og deres familier, ved Jolanta Gluksman.

Veiledningen omfatter tolking og forståelse av diverse offentlige skriv og dokumenter knyttet til arbeid, opphold, helse og utdanning.

Veiledningen foregår annenhver uke, mandager fra 17.00 til 19.00, på kontoret for polsk sjelesorg, Akersveien 16a.

Påmelding skjer elektronisk til margareta.tumidajewicz@katolsk.no, eller på telefon 23 21 95 49.

Oppstart den 15. februar, med følgende datoer:

15. februar, 1. mars, 15. mars, 29. mars, 12. april, 26. april, 10. mai


Konsultacje

Biuro Duszpasterstw Miedzynarodowych informuje, że od dnia 15-tego lutego 2010 roku wznawiamy udzielanie konsultacji dla polskich obywateli i ich rodzin przebywających w Norwegii. Konsultacje prowadzi Pani Jolanta Gluksman.

Konsultacje dotyczą spraw ogólnych związanych z pobytem i pracą, zdrowiem oraz szkolnictwem. Jest też możliwość ustnego tłumaczenia informacji zawartych w dokumentach i wnioskach do/z różnych urzędów i organów publicznych.

Konsultacje odbywają się co drugi tydzień w poniedziałki, w godzinach od 17.00 do 19.00. w biurze Duszpasterstwa Polskiego przy Akersveien 16a.

Zapisu można dokonać pocztą elektroniczną na adres margareta.tumidajewicz@katolsk.no, lub telefonicznie 23 21 95 49.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. februar 2010)

av Webmaster publisert 09.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59