Ledig 1 års vikariat som Barne- og ungdomsarbeider i St. Hallvard menighet

Da vår barne- og ungdomsarbeider går ut i svangerskapspermisjon til sommeren, søker vi etter en barne- og ungdomsarbeider i ett års vikariat i 100 % stilling, som kan være med å videreutvikle og ivareta barne- og ungdomsarbeidet i St. Hallvard menighet.

Menigheten søker en medarbeider med:

 • Fullført relevant utdannelse for arbeid med barn og ungdom, gjerne innen musikk/teater
 • Evne og lyst til å engasjere barn og unge i Den katolske kirke
 • Kjennskap til Den katolske kirke og Kirkens lære
 • Gode evner til kommunikasjon
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid og som er ryddig og nøyaktig
 • Et positivt menneskesyn
 • Kunnskap og erfaring innen kontor og administrasjon

Arbeidsoppgavene vil bestå av:

 • Koordinering av alt katekesearbeid
 • Gjennomføring og planlegging av ukentlig babytreff
 • Gjennomføring og planlegging av familiemiddag og familiekor
 • Organisering og planlegging av konfirmantturer og barnehelger
 • Kontaktperson og inspirator for ungdomslaget.
 • Gjennomføring og planlegging av teatergruppe
 • Deltakelse og engasjement i månedlige familiemesser
 • Det vil være generelt forefallende kontorarbeide tilknyttet stillingen

Vi kan tilby:

 • En selvstendig og utfordrende stilling hvor du kan bidra til menighetens og enkeltpersoners vekst og utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø i St. Hallvard kirke på Enerhaugen i Oslo
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • En trygg arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold
 • Opplæring/oppfølging

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene og menighetssekretæren. Det må påregnes en del kvelds- og helgearbeid.

Det vil bli stilt krav til pedagogisk evne/evt. utdanning, leder- og administrasjonserfaring i tillegg å beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingen avlønnes etter statens lønntrinn 30-40, avhengig av kompetanse og erfaring. Tiltredelse 1. august 2010

Søknad sendes innen 1. april 2010 til St. Hallvard menighet v/p. Sigurd Markussen, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til barne- og ungdomsarbeider Therese Skaar eller sogneprest p. Sigurd Markussen, telefon 23 30 32 00.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. februar 2010)

av Webmaster publisert 18.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59