Anglikansk gruppe takker ja til pavens tilbud

 Se også:

"Forward in Faith" i Australia, en høykirkelig gruppe innen Den anglikanske kirke, har enstemmig sagt ja til å konvertere til Den katolske kirke. Dette melder melder Daily Telegraph.

Det var i et møte den 13. februar i Melbourne at gruppen tok avgjørelsen.

En arbeidsgruppe, ledet av den katolske biskopen Peter Elliott, er nå nedsatt for å starte prosessen med opprettelsen av et eget australsk ordinariat.

Den australske delen av organisasjonen "Forward in Faith" - som også har medlemmer i England og USA - blir dermed den første gruppen av anglikanere som godtar pave Benedikt XVIs opprettelse av et eget anglikansk personalordinariat (organisering av ikke-territorielle kirkelige organisasjoner).

Den apostoliske konstitusjonen Anglicanorum Coetibus, åpner for at anglikanske biskoper, prester og legfolk kan oppnå full kommunion med Den katolske kirke, og samtidig får beholde særskilte anglikanske skikker og liturgi som er i samsvar med katolsk tradisjon.

Ikke ønsket

Formannen i "Forward In Faith" i Australia, biskop David Robarts, kommenterer bakgrunnen for avgjørelsen:

"I Australia har vi i et kvart århundre forsøkt å få en form for kirkelig tilsyn uten hell".

"Vi er ikke lenger ønsket, vår samvittighet respekteres ikke".

"Vi er nødt til å ha biskoper som tror på det samme som oss selv".

Tidligere har TAC (Traditional Anglican Communion) - som brøt med Den anglikanske kirke i 1991 - uttrykt ønske om å konvertere under den nye apostoliske konstitusjon. I følge Daily Telegraph skal TAC også være en del av arbeidsgruppen som nå er opprettet.

Mens man tidligere måtte sørge for individuelle ordninger ved konvertering, åpnes det nå altså for kollektive ordninger som gjør at hele menigheter og bispedømmer i fellesskap kan konvertere til Den katolske tro.

Daily Telegraph, Wikipedia; Andreas Dingstad (15. februar 2010)

av Webmaster publisert 18.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59