Brobyggerprisen 2010 til Tro og Lys

Follo-gruppen

 Se også:

Norske kirkeakademier (NKA) har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til personer eller institusjoner /organisasjoner som har bidratt til økt forståelse, kontakt og dialog mellom ulike grupper i kirke-, kultur- og samfunnsliv.

I 2010 går Brobyggerprisen til bevegelsen Tro og Lys i Norge.

NKA-styrets begrunnelse:

Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse for mennesker med utviklingshemning, deres familier og venner. Organisasjonen arbeider for at utviklingshemmede og deres pårørende skal finne sin plass i kirke og samfunn. Tro og Lys begynte som en katolsk bevegelse, og den første gruppa startet i Frankrike i 1971. Etter hvert spredte Tro og Lys seg til mange land, og ble en økumenisk bevegelse. I dag finnes det rundt 1600 grupper i verden, fordelt på 91 land og inndelt i 50 provinser.

I Norge tok katolikken Aslaug Espe initiativ til den første Tro og Lys-gruppa i 1990. I dag finnes det 11 lokale grupper. Det er både lutheranere, katolikker, pinsevenner og metodister med i arbeidet, og noen uten kirketilhørighet. Gruppene i Norge er del av "Nordlys-provinsen" sammen med grupper i Danmark, Sverige, Finland, Estland og Latvia.

For de fleste er det en selvfølge å kunne oppsøke og delta i det tros- eller livssynssamfunnet en tilhører. Dette er likevel ingen selvfølge for alle. Uten nødvendig bistand kan det være vanskelig - og for noen umulig - å delta i et tros- eller livssynssamfunn. Dette rammer spesielt mennesker med utviklingshemning. Organisasjonen Tro og Lys gjør noe med denne situasjonen. De lokale Tro og Lys-gruppene legger til rette for at utviklingshemmede skal få mulighet til å utøve sin tro og tilhøre et kirkelig fellesskap - i tråd med grunnleggende menneskerettigheter og prinsippet om religionsfrihet.

Tro og Lys inviterer til åpne gudstjenester, samlinger, måltider og turer. Utviklingshemmede med familie og venner er aktive deltakere i gudstjenesten. De går i prosesjon og pynter alteret, er med på dramatisering, bønn, lystenning og nattverdutdeling. Slik legges det til rette for trospraksis og fellesskap der alle kan delta ut fra sine forutsetninger - og der alle har noe å gi. Tro og Lys bidrar til at mennesker opplever seg sett og inkludert i kirken og i samfunnet forøvrig - uavhengig av funksjonsevne. Og familier med funksjonshemmede opplever at de ikke står alene. De er del av et fellesskap som strekker seg over hele verden.

Norske kirkeakademier tildeler Tro og Lys årets Brobyggerpris for det viktige arbeidet som gjøres for å inkludere mennesker med utviklingshemning i kirke og samfunn. Organisasjonens virksomhet understreker alle menneskers verd og rett til medvirkning og trosutøvelse - uavhengig av bakgrunn og prestasjonsevne. Dette er spesielt viktig i en tid da samfunnet i økende grad preges av konkurranse og jakten på det perfekte.

Prisen overrekkes Tro og Lys den 13. mars under Norske kirkeakademiers årsmøte på Gran på Hadeland.

Melding fra Norske Kirkeakademier (18. februar 2010)

av Webmaster publisert 23.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59