Bønn for kall 5. mars: Focolare

Fredag 5. mars er det igjen tid for BØNN FOR KALL - Oslo katolske bispedømmes bønnekampanje for preste- og ordenskall. I tillegg til at alle menigheter og ordenshus denne dagen ber spesielt for kall i sine messer, holdes det en sentral markering i St. Olav domkirke. Denne gang er det Focolare-bevegelsen som forbereder messen kl. 18.00 og innbyr til etterfølgende kirkekaffe med presentasjon i menighetssalen.

VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (26. februar 2010)

av Webmaster publisert 26.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59