Associated press med ny "avsløring" av paven

 Se også:

Fredag 9. april publiserte Associated press et brev som tilsynelatende viser at daværende kardinal Ratzinger i 1985 motsatte seg laisering av en misbruksdømt amerikansk prest.

Brevet er datostemplet 6. november 1985, og skrevet på latin.

Jeffrey Lena, en advokat som representer Den hellige stol i amerikanske rettsinstanser, tilbakeviser i et intervju med Vatikanradioen påstanden om at Ratzinger avviste en forespørsel om å laisere presten.

"Dokumentet som media baserer seg på ser ut til å være et standardbrev fra 1985 til biskop John Cummins av Oakland, vedrørende en prest i bispedømmet dømt for overgrep", sier Lena til Vatikanradioen.

Lena forklarer videre at brevet ikke viser at daværende kardinal Ratzinger motsatte seg en anmodning fra biskopen om å laisere presten, og at Troskongregasjonen "kun forsøkte å avgjøre hvorvidt forutsetningene for laisering var tilstede".

I 1985 var Troskongregasjonen ikke ansvarlig for etterforskning og tiltale i misbrukssaker. Kongregasjonen tok først over dette ansvaret i 2001 - i stor grad basert på daværende kardinal Ratzingers arbeid for raske og avgjørende tiltak i forbindelse med misbrukssaker.

"Når brevet ber biskop Cummins om å `utøve så mye faderlig omsorg som mulig', så er dette kurieterminologi som i praksis sier at biskopen var ansvarlig for å sikre at den omtalte presten ikke forvoldte ytterligere skade", avslutter Lena.

Et annet viktig moment er at brevet omhandler forespørsel om laisering fra presten selv. Forespørselen ble innvilget i 1987. Han var da 40 år. På denne tiden skal det ha vært rutine å ikke laisere prester under 40 år.

Presten hadde da allerede blitt sivilrettslig dømt i 1978, og fjernet fra sin stilling i bispedømmet Oakland, ettersom dette var opp til de lokale kirkelige myndigheter, ikke Troskongregasjonen.

Vatikanet publiserte i dag en guide for legfolk, journalister og andre, som gir en forenklet fremstilling av Troskongregasjonens fremgangsmåte ved misbrukssaker.

Les mer:

Vatican rebuts allegations of stalling on California sex abuse case (CNS)

Journalists abandon standards to attack the Pope (Phil Lawler)

Vatican Defends Handling of a Case in California (NYT)

Associated press, CWN, Vatikanradioen, New York Times, CNS (9. april 2010)

av Webmaster publisert 12.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59