Paven besøker Malta - møter overgrepsofre?

Valletta, Maltas hovedstad. Foto: Wikimedia Commons

På en pressekonferanse tirsdag morgen informerte Vatikanets pressetalsmann, p. Federico Lombardi, om pavens reise til Malta førstkommende helg, 17-18. april. Besøket markerer at det er 1950 år siden apostelen Paulus forliste ved Malta (jfr. Apg 28,1).

På spørsmål om paven i løpet av besøket vil møte ofre for seksuelle overgrep begått av prester, kunne p. Lombardi verken bekrefte eller avkrefte dette, og opplyste at det av hensyn til det stramme tidsskjema ennå ikke var avgjort: "Tiden er veldig knapp og programmet er virkelig intenst".

Samtidig åpnet han for muligheten til å møte overgrepsofre også på Malta, gjennom en kommentar angående Den hellige fars tidligere møter med overgrepsofre: "Paven har møtt mange mennesker, og slik sett fortsetter han å være åpen for det, men alltid i en atmosfære av ettertanke og diskresjon, ikke under massemedias press; han ønsker å ha mulighet til å lytte til mennesker og til å kommunisere med dem personlig".

Malta er et land med 95% katolsk befolkning, og er kjent for sin dype katolske kultur. Erkebispedømmet i Malta annonserte tirsdag at erkebiskop Paul Cremona skal møte Lawrence Grech (37) og andre ofre for seksuelle overgrep begått av prester. Beslutningen ble annonsert etter en pressekonferanse i Valetta hvor Grech, som er talsmann for ti menn, ytret sterkt ønske om å få møte erkebiskopen og Msgr. Scicluna, påtaleadvokaten i Troskongregasjonen og selv en malteser.

I tillegg til dette uttalte Grech at han gjerne vil møte paven i løpet av hans besøk til øya:

"Vi ønsker også et kort møte med pave Benedikt XVI, ettersom det var han selv som uttrykte ønske om å møte flere ofre for misbruk, mens vi oppfordrer ham til i løpet av sitt korte besøk neste uke å offentlig fordømme alle former for misbruk begått av medlemmer av den maltesiske kirke".

Etter opprettelsen av et kirkelig mottaksteam på Malta for 11 år siden, har 45 påstander om seksuelt misbruk begått av prester, datert tilbake til 70-tallet, blitt rapportert. 19 av disse påstandene har vist seg å være grunnløse og 13 er for tiden i rettsapparatet. Påstandene gjelder 13 prester, to av disse er døde.

Under pavens to dager lange besøk skal han blant annet møte presidenten i Valletta og besøke Paulus'grotte.

Pave Johannes Paul II besøkte øya to ganger: i 1990 og 2001.

Offisielt program

CNA, Malta Independent (13. april 2010)

av Webmaster publisert 15.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59