Kritiserer kardinal Hoyos for hans håndtering av misbrukssak

Sent torsdag kveld publiserte Vatikanet en respons på franske medieoppslag angående et brev fra september 2001, ført i penn av den colombianske kardinal Dario Castrillón Hoyos, daværende leder av Kleruskongregasjonen.

I brevet - publisert av det franske katolske magasinet Golias - gratulerer Hoyos den franske biskop Pierre Pican av Bayeux-Lisieux for at han unnlot å politianmelde en prest som hadde begått seksuelle overgrep.

- Jeg gleder meg over å ha en kollega i bispeembetet som - sett gjennom historiens og alle verdens biskopers øyne - foretrakk fengsel fremfor å angi en av sine sønner, en prest, skriver kardinal Hoyos.

Pican ble senere dømt til tre måneders fengsel for å ha unnlat å anmelde presten René Bissey til politiet. Bissey ble i oktober 2002 dømt for seksuelt misbruk av 11 mindreårige gutter i perioden 1989-1996.

- Dette dokumentet bekrefter hvor moden tiden var for å sentralisere behandlingen av seksuelle misbrukssaker til Troskongregasjonen, for å garantere en streng og sammenhengende behandling, noe som også skjedde med dokumentene godkjent av paven i 2001, kommenterte Vatikanets pressetalsmann Federico Lombardi sent i går kveld.

Troskongregasjonen tar over

I 2001, ved det pavelige dokumentet "Sacramentum sanctitis tutela", ble en del alvorlige forbrytelser forbeholdt behandling i Troskongregasjonen, da ledet av kardinal Ratzinger. En av disse var seksuelle forbrytelser begått av klerikere (prester, diakoner og biskoper) mot mindreårige. Mindreårige defineres her som under 18 år, uavhengig av for eksempel den seksuelle lavalder i et gitt land. Daværende kardinal Ratzinger instruerte da lokale biskoper til å rapportere alle misbrukssaker til Troskongregasjonen.

En del massemedier fremstilte denne endringen som et forsøk fra Roma på å feie slike saker under teppet. I virkeligheten er resultatet blitt en raskere saksbehandling og strengere behandling av overgripere.

Mandag denne uken publiserte Vatikanet en guide for legfolk, journalister og andre, som gir en forenklet fremstilling av Troskongregasjonens fremgangsmåte ved misbrukssaker. I dokumentet står det at biskoper skal følge sivil lovgivning når det gjelder rapportering av kriminalitet til rette myndighet.

Milepæl for Vatikanet

I følge journalisten John Allen har flere vatikankjennere over lang tid betraktet kardinal Hoyos som en del av "den gamle garde" som var i opposisjon mot reformene gjennomført av kardinal Ratzinger. Da Hoyos i 2002 holdt en pressekonferanse i anledning misbruksskandalene i USA, antydet han at dette i det store og hele var "et amerikansk problem".

Allen skriver også at Hoyos' holdning var en av flere grunner til at daværende kardinal Ratzinger presset på for en mer aggressiv praksis for å fjerne prester som hadde begått seksuelle overgrep.

Hoyos gikk i 2006 av som leder for Kleruskongregasjonen og i 2009 fratrådte han også som leder av "Ecclesia Dei", kongregasjonen som arbeider for å få medlemmer av Pius X-selskapet tilbake til Kirkens fulle fellesskap. Denne er nå innlemmet i Troskongregasjonen.

Vatikankjenneren Allen konkluderer med at uttalelsen fra fr. Lombardi er en milepæl for Vatikanet:

- Fremfor å forsvare Castrillón Hoyos' brev datert september 2001, medgir man at brevet er pinlig, men samtidig insisterer på at de påfølgende tiltak fra Troskongregasjonen under Ratzinger representerte en tilbakevisning av den underforståtte holdningen, skriver Allen.

- I praksis er dette den første gangen Vatikanet innrømmer at en høytstående tjenestemann begikk en feilvurdering vedrørende misbruksskandalen - en feil senere rettet opp av den kommende pave, avslutter John Allen.

Les mer:

Vatican disses one of its own on sex abuse (John Allen/NCR)

Embarrassing Vatican letter hailing bishop who hid predator priest (Reuters/FaithWorld)

DOCUMENT EXCLUSIF: Quand le Vatican «félicitait» Mgr Pican de «n'avoir pas dénoncé» son prêtre pédophile (Golias)

Brevet fra kardinal Hoyos (Golias)

Reuters, NCR, Golias; Andreas Dingstad (15. mars 2010)

av Webmaster publisert 17.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59