Intervju med pr. Mary Clare Millea - leder av visitasen til kvinnelige ordenssamfunn

Mary Clare Millea, den første kvinne i historien utpekt av Vatikanet til å lede en apostolisk visitas, snakker i et intervju med National Catholic Register om visitasen til amerikanske kvinnelige ordenssamfunn.

Formålet er i følge Vatikanet en bred undersøkelse av den nåværende praksisen til de over 340 kvinnelige ordenssamfunn. Visitasen har både blitt ønsket velkommen og sterkt kritisert. Tidligere rapporter fra undersøkelsene har vist både manglende forståelse og vilje til samarbeid blant en del av ordenssamfunnene.

Visitasen - som begynte i januar 2009 og avsluttes i løpet av 2010 - er nå inne i den tredje av fire faser der direkte besøk til ordenssamfunnene står for tur.

I intervjuet forteller pr. Mary Clare Millea om prosessen og sitt håp om et positivt resultat:

"Not an Investigation" - Director of Vatican Visitation Says Process Has Women Religious' Best Interest in Mind (National Catholic Register)

NCR (3. mai 2010)

av Webmaster publisert 05.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59