Nytt menighetsråd i Tromsø

28. mars ble det holdt valg til nytt menighetsråd ved Vår Frue kirke i Tromsø. Etter konstituering ser rådet slik ut:

Leder: Karin Bjølgerud

Øvrige medlemmer: Alfred Hartner, Anton Josephmary, Trude Waage

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. mai 2010)

av Webmaster publisert 06.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59