Skeptiske til Vatikanets håndtering av misbrukssaker, økt støtte til paven

En fersk amerikansk undersøkelse utført av CBS News og The New York Times viser at 77% av katolikker som går til messe ukentlig sier at "Vatikanets håndtering av nylige barnemisbrukssaker" har hatt liten eller ingen effekt på "hvordan de ser på Den katolske kirke". 12% av praktiserende katolikker sier i tillegg at de har et mer positivt syn på Kirken på bakgrunn av Vatikanets håndtering av skandalene.

Undersøkelsen - som hadde 1079 deltagere - ble utført mellom 29. april og 2. mai.

88% av katolikker - praktiserende og ikke-praktiserende - sier at skandalen ikke har påvirket deres omgang med prester. 82% sier at den ikke vil påvirke deres messedeltagelse, 79% at den ikke vil påvirke deres donasjoner til Kirken, mens 87% sier at den ikke vil få noen konsekvenser for deres barns deltagelse i kirkelige aktiviteter.

52% av den allmenne befolkning sier at Vatikanets håndtering av misbrukssakene ikke har påvirket deres syn på Kirken, mens 36% har fått et mer negativt syn.

Undersøkelsen viser også at pave Benedikt XVIs popularitet blant katolikker har økt siden mars. 43% av katolikker har et fordelaktig syn på paven, mens 17% har et ufordelaktig inntrykk (mot 11% i mars). 38% sier de er usikre eller ikke har nok kjennskap til å gjøre seg opp en mening. Blant den allmenne befolkning har kun 16% et positivt inntrykk av paven, 24% et ufordelaktig inntrykk mens 59% er usikre eller ikke har nok kjennskap til å uttale seg.

62% av praktiserende katolikker - versus 13% av den allmenne befolkning - har et fordelaktig inntrykk av Kirkens lederskap, mens 13% av praktiserende katolikker (og 38% totalt sett av amerikanere) har et ufordelaktig syn.

Av andre funn:

- 45% av praktiserende katolikker, men kun 13% av den allmenne befolkning, mener at Vatikanet har håndtert misbrukssakene på en god måte.

- 75% av praktiserende katolikker, og 50% av den allmenne befolkning, mener at Vatikanet prøver å forebygge barnemisbruk.

- Kun 17% av praktiserende katolikker, og 33% av befolkningen totalt, tror at Vatikanet pr. dags dato er involvert i hemmeligholdelse.

- 58% av praktiserende katolikker, og 30% av den allmenne befolkning, mener at skandalene har blitt fremstilt på en overdrevet måte i media.

Americans, Catholics React To Reports Of Child Abuse By Priests (CBS News/New York Times Poll)

CBS, New York Yimes, CWN (4. mai 2010)

av Webmaster publisert 06.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59