Nytt menighetsråd i Porsgrunn

Det har blitt avholdt valg til nytt menighetsråd i Vår Frue menighet i Porsgrunn. Etter konstituering ser rådet slik ut:

Pater Reidar Voith - formann

Ingrid Hamberg - leder og representant til pastoralrådet

Anette Maria Ingvorsen Dorholt, Kate Craemer Nes

Marlene Strand - sekretær

Renate Simmermann - varamann til pastoralrådet

Medlemmer utnevnt av sognepresten:

Mya Esplin - økonomi

Maria Heinbuch - representant for St. Elisabethforeningen

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. mai 2010)

av Webmaster publisert 07.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59