Katolske messer i Gjøvik fra 15. mai

Etter mange år uten et lokalt messetilbud for katolikkene i Gjøvik og Toten-området, startes det igjen opp med katolske messer på Gjøvik. Messene vil bli feiret i Engehaugen kirke (Gjennomfaret 2, 2818 Gjøvik).

Den første messen blir feiret lørdag 15. mai kl. 17.00.

Dette ble klart etter at Gjøvik kirkelige fellesråd (Dnk) den 29. april behandlet menighetens søknad av 5. mars, og stilte seg positive til denne. Så langt det er mulig vil det bli feiret messer på Gjøvik to ganger i måneden. Informasjon om messetider vil om kort tid være tilgjengelig på menighetens nettsider og Facebookside.

Blir oppslutningen om messetilbudet godt og stabilt kan det på sikt være aktuelt å starte egen katekeseundervising og andre kirkelige aktiviteter på Gjøvik, men i første omgang vil det meste av menighetsaktivitetene være på Lillehammer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. mai 2010)

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59