Les foredrag fra familiekongressen i Jönköping

Familiekongressen i Jönköping ble avholdt mellom 14-16. mai 2010.

Hovedinnleder var kardinal Angelo Scola, patriark av Venezia og en av Kirkens fremste teologer på områdene ekteskap og familie.

I tillegg til foredragene ble det også arrangert diskusjonsgrupper, aktiviteter for barn og messer med kardinal Scola.

Fra Norge var blant annet Familiesenteret representert med Maria Fongen, som også holdt foredraget "Barnets rettigheter og situasjon".

Den svenske katolske kirken har en fyldig nettside fra kongressen som inkluderer foredragene og ulike ressurser. Se også hyrdebrevet fra Den nordiske bispekonferansen i anledning arrangementet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. mai 2010)

av Webmaster publisert 20.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59