Program for jubileum i Ålesund 5.-6. juni

Den katolske kirke i Ålesund inviterer til feiring i anledning av at Vår Frue Kirke, "Mariakirken", fyller 50 år.

Lørdag 5. juni

Kultur-/foredragsdag på Sunnmøre Museum (arr: Vår Frue Kirke i samarbeid med Sunnmøre Museum)

Kl. 13: Guidet vandring på gammelt katolsk område i Borgundgavlen.

Kl. 15: Kaféen i muséet:

* Fiolinist Ove Kvangardsnes.

* Pater Olav Müller SS.CC, foredrag: "Innføringen av kristendommen i den første misjonstid i Norge".

* Pater Arnfinn Haram O.P., foredrag: "Sunnmøring og katolikk i dag?".

Gratis adgang

Kl. 18: Messe i Vår Frue Kirke

Søndag 6. juni

Kl. 11: Pontifikalmesse. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg., sogneprest Johannes Vu, tidligere sogneprest Heinz Josef Cartrein, pater Olav Müller, pater Arnfinn Haram

Kl. 13: Lunch i kantina på Høgskolen for gjester og påmeldte.

Melding fra Vår Frue menighet, Ålesund (26. mai 2010)

av Webmaster publisert 26.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59