Takker ja til invitasjon - ortodokse innvendinger

Pave Benedikt XVI har takket ja til en invitasjon fra den ukrainske bispekonferansen om å besøke landet i 2012, i anledning 600-årsmarkeringen for forflytningen av bispesetet fra Halych til Lviv. Dette bekreftes av erkebiskopen på nettstedet til bispedømmet Kyjiv-Zhytomyr. Vatikanet har foreløpig ikke bekreftet rapportene.

Ortodokse innvendinger

- Feiringen av 600-årsjubileet for flyttingen av det galisiske katolske metropolittsete til Llov er ikke den beste anledning for pavens besøk til det kanoniske territorium tilhørende Den russisk-ortodokse kirke, sier den fungerende sekretæren for Moskvapatriarkatets mellomkirkelige avdeling, Dimitry Sizonenko til Interfax.

Den katolske og den ortodokse kirke har lenge vært uenige om nettopp Ukraina, et spørsmål som kanskje er det største hinder i de katolsk-ortodokse relasjoner. Den ortodokse kirke har gjentatte ganger krevd en stopp på det man kaller "proselyttering" i Russland og dets nærområder, inkludert Ukraina.

I følge formannen for Moskvapatriarkatets mellomkirkelige avdeling, Erkebiskop Hilarion, ble mer enn 500 ortodokse sogn "tatt med makt" av katolikker fra den østlige rite etter kommunismens fall. Katolske og ortodokse ukrainere har gjentatte ganger vært i konflikt grunnet uenighet om kirkelige eiendommer som ble konfiskert fra Den ukrainske katolske kirke under det sovjetiske styre. Mange av disse ble deretter overlevert til Den ortodokse kirke. Etter kommunismens fall har den ukrainske katolske kirke krevd eiendommene tilbakelevert.

Annonseringen av besøket kommer - i følge George Weigel - i en tid hvor Russland og Den ortodokse kirke søker økt innflytelse i Ukraina. Forfatteren og teologen Weigel trekker frem at det var Patriark Kirill av Moskva som ledet bønnen ved innsettelsen av den russiskvennlige president Viktor Yanukovych - uten representanter fra den ukrainske katolske eller ortodokse kirke, noe som er tradisjon ved denne typen anledninger.

- Ikke en rival, men en alliert

Samtidig har den siste måneden vært svært positiv for andre aspekter ved de katolsk-ortodokse relasjoner. Nevnte erkebiskop Hilarion besøkte forrige uke Roma i anledning de russiske kulturdagene i Vatikanet. Her ble det blant annet arrangert en konsert dedikert til Benedikt XVI. Initiativtager var patriark Kirill, overhodet for Den russisk-ortodokse kirke.

Erkebiskop Hilarion gjentok her sin støtte til pave Benedikts nyevangelisering av Europa, og fremhevet at Den ortodokse kirke vil jobbe sammen med Roma "ikke lenger som en rival, men som en alliert" i kampen for å bevare den kristne tradisjon.

De ulike arrangementene og den positive retorikken er et synlig tegn på de siste års fremskritt i relasjonen mellom Den hellige stol og Den Russisk-ortodokse kirke. Spørsmålet om Ukraina gir allikevel situasjonen et preg av realisme og nøktern optimisme.

Les mer:

A Holy Alliance between Rome and Moscow Is Born (Sandro Magister/Chiesa)

From Russia with Love? (The Catholic Thing)

Storm Clouds in Ukraine (George Weigel/First Things)

Orthodox Mission in the 21st century (Erkebiskop Hilarion Alfeyev)

First Things, Chiesa, CNA, UNA; Andreas Dingstad (27. mai 2010)

av Webmaster publisert 27.05.2010, sist endret 27.04.2019 - 11:45