Katolske messer på Gjøvik

Klikk på bildene for stor versjon

Lørdag 15. mai startet man igjen med katolske messer på Gjøvik. Rundt 90 personer hadde funnet veien til Engehaugen kirke denne dagen.

Engehaugen menighet og Gjøvik kirkelige fellesråd (Dnk) har stilt seg positive til søknaden om å få bruke denne kirken til den katolske virksomheten på Gjøvik. Sognepresten i Engehaugen menighet, Gregers Lundh, var selv tilstede under messen og kirkekaffen hvor han ønsket menigheten velkommen.

Det er registrert ca. 350 katolikker i dette området som fra 20. februar i år tilhører Mariakirken menighet på Lillehammer.

Frem til sommeren vil det bli feiret messer i Engehaugen kirke lørdag 29. mai og lørdag 26. juni kl. 17.00. Fra høsten av vil det bli feiret messer der annenhver uke.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. mai 2010)

av Webmaster publisert 27.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59