Biskop Eidsvig og Grgic uttrykker solidaritet med flomofrene i Polen

 

 Berislav Grgićs våpen

Polen opplever i disse dager den verste flommen i landets nyere historie. Store deler av landet ligger nå under vann. Det kraftige regnværet i Øst-Europa har ført til at flere elver og vassdrag har gått over sine bredder. Frivillige og redningsmannskaper har forsøkt å demme opp for vannet, men det fryktes av sperringene sprenges og at flere liv vil gå tapt. Hittil skal så mange som 15 personer ha mistet livet i flomkatastrofen.

Det er særlig Sør-Polen som er rammet, etter at elven Vistula gikk over sine bredder. Elven er nå dypere enn den har vært på 60 år. Flommen har nå imidlertid også beveget seg nordover. Tusenvis av mennesker er evakuert, og flommen har til nå gjort skader for i underkant av 3 milliarder euro.

Vi, de katolske biskopene i Norge, ønsker med dette å uttrykke vår solidaritet med den polske folk i denne katastrofen, og vi forsikrer alle om våre forbønner for de avdøde, etterlatte og alle flomofre. Vi oppfordrer samtidig de troende i Tromsø stift, Trondheim stift og Oslo katolske bispedømme til å be for våre polske brødre og søstre, samt våre prester til å feire messe for de rammede eller rekviemmesse for de avdøde.

Vi vil også varmt anbefale søndagens særkollekt som tas opp i alle polske messer i landet og som går til Caritas' arbeid for flomofrene.

28. mai 2010

+ Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo og apostolisk administrator av Trondheim

+ Berislav Grgic av Tromsø


Biskupi Eidsvig i Grgic wyrażają swoją solidarność z ofiarami powodzi w Polsce

W ostatnich dniach Polska doświadcza największej powodzi odnotowanej we współczesnej historii tego kraju. Duże obszary kraju znajdują się pod wodą. Gwałtowne ulewy we wschodniej Europie doprowadziły do tego, że wiele rzek wystąpiło ze swoich koryt. Ochotnicy oraz służby ratunkowe próbowały budować groble, lecz jest obawa, że one nie wytrzymają naporu wody i puszczą, co może spowodować dużo ofiar w ludziach. Jak do tej pory wiadomo, że 15 osób straciło życie w katastrofie powodziowej.

Południowa Polska jest najbardziej dotknięta powodzią po tym jak rzeka Wisła wystąpiła ze swoich brzegów. Obecna głębokość tej rzeki jest największa jaką notowano na przestrzeni ostatnich 60-ciu lat. Powódź zaczęła też zagrażać północnym częściom kraju. W związku z tym ewakuowano już tysiące ludzi, szacuje się że szkody spowodowane powodzią wynoszą około 3mld euro.

My, Biskupi Katoliccy w Norwegii pragniemy w ten sposób wyrazić naszą solidarność z Polakami dotkniętymi tą katastrofą oraz zapewniamy wszystkich o naszych modlitwach za dusze zmarłych, rodziny zmarłych oraz wszystkich ofiar powodzi. Jednocześnie prosimy wierzących w Prałatury Tromsø i Trondheim oraz Diecezji Oslo o modlitwy za naszych polskich braci i siostry. Jednocześnie zwracamy się do naszych księży aby odprawiali Msze Święte za dotkniętych skutkami katastrofy lub msze żałobne za zmarłych. Ponadto gorąco zalecamy nadzwyczajną zbiórkę pieniędzy podczas tych polskich niedzielnych mszy świętych w całym kraju. Pieniądze zostaną przekazane na konto Caritasu na rzecz wspomagania ofiar powodzi.

28. Maja, 2010 r.

+ Bernt Eidsvig Can.Reg. Biskup Oslo i apostoliski administrator av Trondheim

+ Berislav Grgic Biskup Tromsø

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. mai 2010)

av Webmaster publisert 01.06.2010, sist endret 16.04.2013 - 16:46