Sunniva Vang Kristiansen ny barnekonsulent i NUK

Sunniva Vang Kristiansen

 Se også:

Norges Unge Katolikker (NUK) har ansatt Sunniva Vang Kristiansen i en nyopprettet prosjektstilling 80 %)som barnekonsulent. Stillingen, som er toårig, er blitt mulig takket være generøse prosjektmidler fra tyske Bonifatiuswerk og bedret økonomi i organisasjonen. Barnekonsulentens oppgave er å være en ressurs for norske menigheter som ønsker å starte opp ulike aktiviteter for barn, som for eksempel barnekor, ordets liturgi for barn (søndagsskole), dåpstreff og lignende. NUK kommer til å leie kontorplass for barnekonsulenten i St. Paul menighet i Bergen. Hun vil starte for fullt 1. august, men skal også jobbe noe i juni og juli.

Sunniva ble født 15. august 1978 i Bergen og tatt opp i Den katolske kirkes fulle fellesskap i 2001. Gift med Ståle Johannes Kristiansen og har tre barn.

Hun har litteraturvitenskap grunnfag 1999, allmennlærerutdanning ved NLA Lærerhøgskolen i Bergen 2000-2003, drama ved Høyskolen i Bergen 2005 og katolske studier ved Menighetsfakultetet 2010. Hun har vært dramapedagog i Barnas Kulturhus i Bergen 2005-2010, dirigent for barnekor i St. Paul menighet i Bergen fra 2001-2007 og søndagskoleleder i St. Paul menighet fra 2007-2010. Hun er lærer ved St. Paul skole siden 2006 og er innvilget permisjon for å kunne påta seg barnekonsulentstillingen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. mai 2010)

av Webmaster publisert 28.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59