Monsignor Charles Scicluna ledet sakramentstilbedelse i Peterskirken

Monsignor Charles Scicluna, påtaleadvokaten (promotor iustitiae) i Troskongregasjonen, ledet fredag en sakramentstilbedelse i Peterskirken - etter initiativ fra italienske studenter.

Tilbedelsen, ment som "bot for misbruk utført av prester og for heling av sårene i Kirken", skulle opprinnelig funnet sted i en annen kirke i Roma, men ble flyttet til Peterskirken etter ønske fra kardinal Angelo Comastri, erkeprest av Peterskirken.

En times sakramentstilbedelse ble etterfulgt av en times meditasjon ledet av nevnte Scicluna, som også holdt prekenen. Malteseren - som sjelden uttaler seg offentlig - kritiserte den tidligere praksisen hvor overgripere har fått nye sjanser, og kalte arbeidet med å fjerne misbrukere fra Kirken en form for "guddommelig kirurgi" som redder kroppen ved å fjerne dets syke deler.

Monsigno Scicluna er ansvarlig for etterforskning av de saker som Kirken vurderer som spesielt graverende forbrytelser - de såkalte "delicta graviora": synder mot eukaristien og mot skriftemålets hellighet, og mot det sjette bud utført av geistlige mot en person under 18 år.

NCR, CNA; Andreas Dingstad (28. mai 2010)

av Webmaster publisert 31.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59