Verden trenger Jesus - Kirken må evangelisere

Dagens menn og kvinner innehar en dyp lengsel etter Jesus, sa pave Benedikt under den tradisjonelle prosesjonen i Vatikanet i anledning festen for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth. Prosesjonen markerte også slutten av Vår Frues måned.

I Jomfru Maria - som reiser for å besøke sin slektning Elisabeth - ser vi det klareste eksempel, og den sanne mening av vår vei, alle troendes og Kirken selv. Kirken er i sin natur misjonerende, den er kallet til å proklamere Evangeliet overalt og alltid, og å bringe troen til hver mann og kvinne i alle kulturer, sa paven i talen som ble holdt i Vatikanhagene.

Etter å ha reflektert rundt Marias nestekjærlighet fortsatte Den hellige far med å presisere at Marias velgjørenhet ikke er avgrenset til kun konkret hjelp, men at den inntar den høyeste form ved å skjenke oss Jesus selv:

- Jesus er den ene sanne skatt vi skjenker menneskeheten. Vår tids menn og kvinner innehar en dyp lengsel etter ham, selv når det kan virke som om de ignorerer eller avviser ham. Samfunnet vi lever i - Europa og hele verden - har et dypt behov for ham, sa Benedikt XVI.

Les mer

World We Live In Has Great Need of God (VIS)

Mary and the Missionary Church (Vatikanradioen)

VIS, Vatikanradioen; Andreas Dingstad (31. mai 2010)

av Webmaster publisert 02.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59