Encyklikaen KJÆRLIGHET I SANNHET - Caritas in Veritate - utgitt på norsk

Pave Benedikt XVIs tredje encyklika, KJÆRLIGHET I SANNHET - Caritas in Veritate, foreligger nå på norsk på St. Olav forlag. Les et utdrag fra boken!

PRIS: 98.-

ANTALL SIDER: 148.-

FORMAT: Heftet

OVERSETTELSE: Vidar André Eide

Kjøp eller bestill boken fra St. Olav bokhandel.

CARITAS IN VERITATE er en refleksjon over Den katolske kirkes sosiallære. Paven beskriver i encyklikaen hva som må ligge til grunn for en sann menneskelig utvikling. Han understreker at sann menneskelig utvikling ikke kan skje isolert fra moralske og åndelige aspekter. "Kjærlighet i sannhet", sier paven i begynnelsen av encyklikaen, "er den primære drivkraft bak en sann utvikling av hvert menneske, og av hele menneskeheten". "Kjærlighet er sosiallærens hjerte", fortsetter han.

Benedikt XVI vender tilbake til et tema han preket over like før han ble valgt til pave i april 2005 når han bemerker at det i dagens sosiale og kulturelle kontekst er en tendens til å relativisere sannheten. Han ser det som et stort problem også for en sann forståelse av nestekjærligheten. Kjærlighet og sannhet må gå sammen, understreker han. Paven skriver bl.a. at "en kristen nestekjærlighet uten sannhet vil være en kristendom som like gjerne kan bli byttet ut med et hav av gode følelser. Disse kan være hjelpsomme for den sosiale sameksistens, men er i realiteten av liten relevans. Den vil ikke gi Gud en rettmessig plass i verden."

Paven ser en fare i at den avhengighet som allerede eksisterer mellom ulike nasjoner og folk ikke bygger på et etisk grunnlag for en slik sameksistens og en sann menneskelig utvikling. Vi kan ikke snakke om sann fremgang uten at vi ser på hele mennesket og alle livets aspekter. "Uten evighetsperspektivet vil den menneskelige utvikling fratas sitt rom til å puste i," skriver paven.

CARITAS IN VERITATE er den tredje encyklikaen skrevet av pave Benedikt XVI. Den første, DEUS CARITAS EST ("Gud er kjærlighet", St. Olav forlag ) utkom i 2006. Den ble fulgt av SPE SALVI ("Frelst i håpet") i 2007.

NB! I forbindelse med lanseringen av KJÆRLIGHET I SANNHET settes begge disse ned i pris: kr 98.-

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. juni 2010)

av Webmaster publisert 04.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59