Salige Jerzy Popieluszko - prest og martyr

Salige Jerzy Popieluszko. Foto: Wikipedia

Blant de mest kjente polakker fra det forrige århundre finner vi p. Jerzy Popieluszko. Han er kanskje ikke så kjent utenfor Polen, men for Den katolske kirke i Polen og polske katolikker rundt om i verden står han i samme rekke som Pave Johannes Paul II og kardinal Stefan Wyszynski. Dette er helt sentrale personligheter når vi ser på de sosialpolitiske omveltningene i Polen på 80-tallet, men først og fremst i kirkesammenheng. I går, søndag 6. juni, ble p. Jerzy Popieluszko saligkåret som den første av disse tre. Saligkåringsprosessene for Pave Johannes Paul II og kardinal Wyszynski pågår stadig.

Jerzy Popieluszko ble født 14. september 1947 i den lille landsbyen Okopy i regionen Podlasie i Polen. Hans foreldre, Marianna og Wladyslaw, ga ham navnet Alfons ved dåpen. Alfons ble oppdratt i den katolske tro av sine foreldre, og hjemmefra fikk han også med seg patriotiske verdier. Etter fullført skolegang trådte han i 1965 inn i presteseminaret i Warszawa og begynte sin teologiske studier. Innen kort tid ble han tvunget til å avbryte studiene på grunn av militærtjenesten. Sammen med andre prestestudenter ble han sendt til en spesialenhet i Bartoszyce. Målet var å ødelegge Kirken ved å bryte ned de unge prestestudentenes moral og verdier. De ble blant annet tvunget til å høre politiske foredrag av offiserer som var spesialtrent til dette. På søndager ble de tvunget til å se propagandafilmer eller filmer med erotisk innhold. Likevel klarte Kirken gjennom de lokale sjelesørgere å nå frem til sine prestestudenter, og på den måten opprettholde deres tro og håp.

Etter endt militærtjeneste kunne den unge Alfons vende tilbake til seminaret og fortsette studiene. 28. mai 1972 ble han viet til prest av kardinal Wyszynski. Året før hadde han skiftet navn til Jerzy.

Som prest virket p. Jerzy i menighetene i Zabki, Anin, Zoliborz (Warszawa) og ved erkekatedralen i Warszawa. I 1980 ble han forflyttet til St. Stanislaw Kostka menighet i bydelen Zoliborz i Warszawa. Her tilbrakte han siste del av sitt liv. August 1980 brøt det ut streik i flere byer og regioner i Polen; Gdansk, Szczecin, Slask og Warszawa. P. Popieluszko knyttet seg da til arbeiderne ved Støperiet Warszawa. Han feiret blant annet messer for dem og hørte skriftemål. Han tok ansvar for deres åndelige liv og førte mange søkende arbeidere til troen på Gud. Dette var en tid da troen stod stadig svakere blant polakker på grunn av det kommunistiske regimets systematiske arbeid for å fjerne Kirken. P. Jerzy var ikke bare tilstede da arbeiderne streiket, men også ved nesten alle rettsakene mot arbeiderne fra støperiet i etterkant av streiken og krigstilstanden som ble innført 13. desember 1981.

De kommunistiske styresmaktene anså Popieluszko som en politisk agitator og en trussel, og derfor ble han 19. oktober 1984 brutalt henrettet. På vei hjem til Warszawa, etter å ha feiret Den hellige messe i Bydgoszcz, ble han anholdt av statlige funksjonærer som var underlagt innenriksdepartementet. Etter å ha sparket og slått ham hardt bandt de ham så mellom hals og føtter og kastet ham ut i elven Wisla. Sannsynligvis levde han fremdeles da han ble kastet i elven.

P. Jerzy Popieluszko ble en martyr for troen fordi han stod i opposisjon til det kommunistiske regimet som forlengst hadde forlatt grunnleggende menneskelige verdier som respekt for livet, sannhet og ytringsfrihet. P. Popieluszko var likevel ikke en politisk agitator slik myndighetene ville ha det til. Når han holdt prekener for arbeiderne forkynte han dem enkle sannheter som for eksempel at frihet er bedre enn slaveri, at sannhet er bedre enn løgn, at det gode er bedre enn det onde.

En av hans mest kjente formaninger er: Overvinn ondt med godt. Dette var også mottoet da p. Jerzy Popieluszko søndag 6. juni 2010 ble saligkåret i Warszawa. Hovedcelebrant erkebiskop Angelo Amato, prefekt for Kongregasjonen for Helligkåringer, leste opp det apostoliske brev fra pave Benedikt XVI der han tilkjenner Guds tjener, Jerzy Popieluszko, tittelen salig. Hans liturgiske minnedag er satt til 19. oktober, hans dies natalis (dødsdag).

Paven skriver om salige Jerzy Popieluszko at han "overvant ondt med godt, til blods". Til biskopene, prestene og over 100.000 troende som var samlet på Pilsudzki-plassen i Warszawa sa erkebiskop Angelo i sin homilie at "p. Popieluszko var helt enkelt en trofast katolsk prest som forsvarte sin verdighet som Kristi og Kirkens tjener, og friheten til dem som var undertrykt og ydmyket på samme måte som han selv".

Salige Jerzy Popieluszkos kult er aktuell i Norge også, og ikke bare for polakker. Salige Jerzy lærer oss å ydmykt kjempe for sannheten, noe som er en viktig oppgave for katolikker i Norge idag: "Å bevare sin verdighet for å kunne overvinne ondt med godt, det er å bevare sin indre frihet til tross for ytre ufrihet. Å forbli seg selv i enhver livssituasjon". Salige Jerzy praktiserte dette, og det kostet ham livet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); Br. Hallvard Thomas Hole (7. juni 2010)

av Webmaster publisert 07.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59