En reise i den kristne enhets ånd

Pave Benedikt XVI har i helgen besøkt Kypros. Dette er første gang en pave besøker øya.

Kypros ligger i krysningspunktet hvor kulturer og religioner møtes, der stolte og gamle tradisjoner - som fremdeles har en sterk og synlig påvirkning på landets liv - møtes, sa paven i sin velkomsthilsen.

Etter velkomstseremonien reiste paven videre til kirken Agia Kiriaki Chrysopolitissa for å delta på en økumenisk seremoni ved de arkeologiske utgravningene på området. Her understreket Benedikt de bånd som alle kristne har til felles, og ba om en fornyelse av den opprinnelige enhet.

Kristen enhet var gjennomgangstema for besøket, blant annet da Benedikt møtte overhodet for Den kypriotiske ortodokse kirke, Chrysostomos II.

Paven hadde som vanlig et uforutsett møte utenom det offisielle programmet, da han møtte sjeik Mohammed Nazim Abil Al-Haqqani, åndelige overhode for sufistene på øya og aktiv deltager i den interreligiøse dialog.

Søndag henvendte paven seg direkte til øyas katolikker under besøkets eneste offisielle messefeiring i Nicosia. Mange tusen fremmøtte fikk høre pavens preken på Corpus Christi-søndagen, med sitt kall til fred, forsoning og det kristne vitnesbyrd.

Intrumentum laboris

Høydepunktet på besøket var søndagens seremoni i Nicosia hvor Benedikt overrakte arbeidsdokumentet - Instrumentum laboris - til biskoper fra latinsk ritus, maronitter, melkitter, armenske, koptiske, kaldeiske og assyriske katolske kirker fra Egypt til Iran.

Synoden for Midt-Østen finner sted mellom 10-24. oktober i Vatikanet under mottoet "fellesskap og vitnesbyrd" i det som er kristendommens vugge; hvor kristne nå er redusert til en liten minoritet.

Paven startet med å minnes biskop Luigi Padovese av Anatolia, som torsdag ble stukket ned og drept av sin tyrkiske sjåfør. Paven presiserte at drapet ikke kommer til å ødelegge dialogen mellom muslimer og kristne.

- Hans død er en nøktern påminnelse om det kallet som alle kristne deler; å være fryktløse vitner i enhver anledning for det som er godt, nobelt og riktig, sa Benedikt.

Instrumentum laboris uttrykker sorg over tilsynelatende taushet fra den vestlige verden vedrørende kristnes situasjon i Midt-Østen, og nevner forfølgelse, økonomiske nedgangstider, den israelsk-palestinske konflikt og voksende politisk islam som de fremtredende årsaker til kristnes emigrering fra området.

Dokumentet omtaler fundamentalistisk islam som en trussel både mot muslimer og kristne, og påpeker at angrep på kristne samfunn blir stadig mer utbredt. Trosfrihet og menneskerettigheter er svaret, i følge det 46 sider lange dokumentet:

- Ofte er forholdet mellom kristne og muslimer vanskelig, hovedsakelig siden muslimer ikke skiller mellom politikk og religion, og på denne måten degraderer kristne til den ustabile posisjonen med å betraktes som ikke-borgere, på tross av det faktum at de var borgere av sitt land lenge før islams vekst. Nøkkelen til harmonisk sameksistens mellom kristne og muslimer er derfor religionsfrihet og menneskerettigheter, heter det i arbeidsdokumentet.

Samtidig fremheves kristne sin unike rolle som fredsmeglere i regionen, og oppfordrer kristne til - sammen med muslimer - å jobbe for fred og forsoning, blant annet gjennom utdanningssystemet og andre felles arenaer. Dokumentet omtaler også den israelske okkupasjon av de palestinske områdene og vanskelighetene den representerer for det palestinske folket, en situasjon som ytterligere kompliseres gjennom fundamentalistiske kristne "som bruker Den hellige skrift til å rettferdiggjøre Israels okkupasjon av Palestina".

I sin avslutningstale til det kypriotiske folk oppfordret Benedikt igjen til økt innsats for fred og forsoning og at Kypros måtte bli et eksempel på kristen-muslimsk harmoni.

Pavens neste utenlandsreise går til England og Skottland den 16.-20. september, hvor han blant annet skal saligkåre kardinal Newman.

VIS, CNS; Andreas Dingstad (7. juni 2010)

av Webmaster publisert 07.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59