Pilegrimsferd til det undergjørende krusifikset

Røldal stavkirke. Foto: www.oddakirken.no

St. Paul menighet arrangerer valfart til Røldal 6.-7. juli. Velkommen til å bli med på en helt spesiell midnattsmesse i sommernatten, en pilegrimsmesse med århundrelange tradisjoner.

Helt siden 1200-tallet har folk dratt i valfart til det helbredende og undergjørende krusifikset som henger i den lille stavkirken i Røldal, helt sør i Hordaland fylke. Først 300 år etter reformasjonen opphørte denne katolske jonsoktradisjonen, og i våre dager våkner Røldals-valfarten til liv igjen.

Stort pilegrimsmål

Røldal var det tredje største pilegrimsmålet i Norge. Hver jonsokkveld (St. Hansaften) "svettet" krusifikset i Røldal under vigilien, og væsken ble tørket av med en linklut som ble strøket over syke legemsdeler. Flere hestelass med krykker og lignende remedier ble etterlatt i kirken, og taler sitt tydelige språk om de mange helbredelsene.

Gammel jonsokfeiring i skjul

Etter reformasjonen ble det forbudt å dra på pilegrimsferd i Norge, under trussel om dødsstraff. Røldal ligger imidlertid svært isolert, og pilegrimene fortsatte å strømme til det undergjørende krusifikset i ytterligere 300 år, spesielt ved jonsoktider. Feiringen fulgte primstaven og den gamle, julianske kalenderen. "Gammeljonsokkvelden" faller i år på 6. juli.

Kirkens evighetsvesen

St. Olav menighet i Oslo har tidligere arrangert valfart til Røldal. Helge Magnus Iversen fra St. Olav menighet skrev i Det undergjørende krusifiks i Røldal: "Når pilegrimshymnen stiger langs tjærebrune vegger og løfter seg mot fjellene, fornemmer vi Kirkens evighetsvesen, samhørigheten med slektsleddene som har vandret før oss, takksigelsene, de tidløse lovsangene og bønnene som stadig puster i tømmerveggene." Bli med!

Hele Norge invitert

Vi inviterer interesserte fra hele Norge til å delta, og håper på en virkelig valfart til Røldal fra nord, sør, øst og vest. Vi har allerede påmeldte fra alle aldersgrupper og flere nasjonaliteter. Valfarten er for alle. Messen blir på latin og prekenen på engelsk.

Påmelding

Meld deg på ved å ringe St. Paul menighetskontor, tlf. 55 21 59 50. Her kan du også få detaljert program. Du kan også melde deg på til kateket Ragnhild Helena Aadland Høen som er koordinator for valfarten. E-post: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no, mobil: 988 50 488.

Påmeldingsfrist: 30. juni (grunnet middagsbestilling). Kirken har plass til 125 personer.

Bli med på pilegrimsferd og hent næring til troen fra Norges dype katolske røtter!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. juni 2010)

av Webmaster publisert 15.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59