Katolsk Akademi høsten 2010

 Se også:

PROGRAM KATOLSK AKADEMI HØSTEN 2010: SEMINARER og RETRETTER

Alle seminarene finner sted i Mariagården, Akersveien 16, Oslo

PÅMELDING: akademi@katolsk.no

PRIS: kr. 50

Lørdag 25. september kl. 11.00 - 15.00: «Den bysantiske Kristus»

Innledning ved professor i filosofi (Universitetet i Oslo) og ikonmaler Torstein Tollefsen.

Torstein Tollefsen er medlem av Hellige Nikolai ortodokse menighet i Oslo. Han har utgitt flere bøker om kirkefedre og ikoner og hatt mange Ikonutstillinger. Synet på Kristus har splittet kirkene siden år 451. Det har gjort seg gjeldene forskjellige oppfatninger om det guddommelige og det menneskelige i Kristus. I våre dager er det skjedd en tilnærming mellom kirkene. Det vil si Den katolske kirken og De ortodokse kirkene på den ene siden og de orientalske kirkene på den andre siden (kirkene i Egypt, Etiopia osv).

Lørdag 23. oktober kl. 11.00 - 15.00: «Hvordan kunsten kan utfordre oss i forhold til troen»

Ved professor i kunsthistorie (Universitetet i Bergen) Gunnar Danbolt.

Gunnar Danbolt er medlem av St. Paul katolske menighet i Bergen. Han har gitt ut flere kunstbøker om malerier og skulptur fra antikken, middelalderen og renessansen og om moderne kunst. Han er en meget kjent og eminent kunstformidler. Dette har han fått flere priser for.

Fredag 26. november kl. 17.00 - 21.00: «Gud er Kjærlighet» (retrett)

Biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm holder retrett.

Kl.16.00 feirer biskop Arborelius Den hellige messe

- Innledninger av biskop Anders

- Meditasjon og meditative sanger

Ansvarlige: Aslaug Espe og May-Lisbeth Myrhaug

Pris kr. 100. Det blir et enkelt stille måltid med musikk. Maks 30 personer.

Påmelding til akademi@katolsk.no - merk meldingen med «Retrett».

Lørdag 27. november kl. 11.00 - 14.30: «Katolsk mystikk - som evangelisering»

Ved biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm

Biskop Arborelius er medlem av karmelittordenen og har skrevet flere bøker om kristen mystikk og spiritualitet. Han er en skattet foredragsholder og retrettleder.

«Spiritualiteten - det andliga livets teologi- vill hjälpa oss att upptäcka den underbara

trädgård, där allt talar och sjunger om Guds skönhet. Där blir lära liv och teologi blir bön.»

(Biskop Arborelius i boken Spiritualitet Andlig Teologi)

Ønsker du flere opplysninger om arrangementene, kontakt leder:

Magister May-Lisbeth Myrhaug, may-lisbeth.myrhaug@katolsk.no, 951 33 480

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. juni 2010)

av Webmaster publisert 07.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59