Sr. M. Albina Henningsen 70-års professjubileum

Den 19. juni 2010 feiret Sr. M. Albina Henningsen sitt 70-års professjubileum i kommuniteten på St. Elisabethhjemmet i Tromsø med tilreisende søstre fra Oslo, Tønsberg og Hammerfest og gjester fra hele landet. Biskop Berislav Grgic feiret festmessen i søstrenes kapell, og patrene Miroslaw Ksiazek MSF, Marek Michalski MSF og Jan Tetzlaff MSF konselebrerte. Biskopen preket (på jubilantens ønske) over evangeliet til Jesu Hjertefest.

Sr. Albina, Ingeborg, Henningsen ble født i 1916 i Danmark og trådte inn hos St. Elisabethsøstrene i København. På grunn av den politiske situasjonen i førkrigstidens Europa ble hun sendt til Norge for å ha sitt novisiat hos St. Elisabethsøstrene i Urtegaten i Oslo. Der avla hun sine første løfter den 20. juni 1940. Sr. Albina har virket i kommunitetene i Oslo, Trondheim, Tromsø og Tønsberg. Både i Trondheim og Tromsø jobbet hun som laborant ved søstrenes sykehus. Etter at sykehuset i Trondheim ble avviklet kom sr. Albina i 1982 tilbake til Tromsø hvor hun har vært siden. Til tross for sin høye alder tar sr. Albina fortsatt aktivt del i kommunitetslivet og er en inspirasjon for sine medsøstre og venner med sitt store smil og blide vesen.

De som utfører sine fromme gjerninger i menneskers påsyn for at de skal legge merke til dem, har allerede fått sin lønn. Men de som handler i det skjulte, får sin lønn av Faderen. Hva består så denne lønnen i? Jo, å bli sett av Faderen. Det kan ikke tenkes noen større lønn enn å bli gjenstand for Faderens kjærlige blikk. Hvis himmelens salighet er å se Gud, er saligheten her på jorden å la Gud se på oss. Vi tror at det er vi som må betrakte Gud, analysere Ham, utforske Ham. Men en Gud som tilpasses våre tanker og vår forstand blir nødvendigvis en begrenset Gud. Når vi søker Gud må vi innse at han er den som ser oss først, som elsker oss. Videntem videre, sier Augustin: vi ser Ham som allerede har sett lenge på oss. Vi lærer ikke Gud å kjenne ved først og fremst å betrakte Ham, men ved å la Ham betrakte oss. Man kjenner ikke solen ved å se rett inn i den, men ved å senke blikket og utsette seg for dens stråler. Kjærligheten er ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss (1 Joh 4,10). Derfor kan du alltid forbli smilende kjære Sr. Albina... og derfor: Til lykke med dagen. Amen. (Fra biskopens festpreken)

( Bilder kommer.)

Melding fra St. Elisabethsøstrene (20. juni 2010)

av Webmaster publisert 20.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59