Tredje byggetrinn i gang på Tiller

 Se også:

Tredje og siste byggetrinn av Birgittasøstrenes kloster og gjestehjem på Tiller utenfor Trondheim er godt i gang. Dette byggetrinnet omfatter gjestebibliotek, prestebolig og ikke minst kirke. Estimert ferdigstilling er november i år, bibliotek og prestebolig sannsynligvis noe før.

Kirken er tegnet med et galleri, og vil dermed kunne romme 200 mennesker og gjøre tjeneste for menigheten i Trondheim under den planlagte byggingen av ny domkirke der.

Les mer om klosteret og gjestehjemmet i Broen nr 5 2009 (side 6-7).

Bilder fra byggetrinn tre

Alle foto: St. Olav - katolsk kirkeblad. Klikk på bildene for stort format.


KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); hhø/mt (19. juni 2010)

av Webmaster publisert 21.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59