Gudstro er fornuft!

Å tro på Gud er ikke i strid med fornuften men snarere fornuftig, siden menneskelig intelligens er begrenset og ikke allvitende. Dette sa pave Benedikt under dagens generalaudiens i den siste av 3 katekeser om Den hellige Thomas Aquinas.

Benedikt fortalte de fremmøtte om Thomas Aquinas' mesterverk Summa Theologica og dets 512 spørsmål og 2669 artikler hvor helgenen på en "presis, klar og treffende" måte utlegger troens sannheter som utgår "fra Den hellige skrift og kirkefedrene, spesielt Augustin".

- I sin Summa, starter St. Thomas med det faktum at Gud eksisterer i 3 ulike former: Gud eksisterer i seg selv, Han er alle tings opphav og mål, alle skapninger utgår fra og er avhengig av Han. For det andre så er Guds nåde tilstedeværende gjennom kristnes liv og virke i helgenene. For det tredje så er Gud tilstede på en spesiell måte i Kristi person og i sakramentene som utgår fra hans frelsesverk, sa Benedikt.

- Til de som innvender at troen er ufornuftig siden den får oss til å tro på noe som ikke kan oppfattes av sansene, tilbyr St. Thomas en veldig detaljert respons der han hevder at dette er en inkonsistent innvending siden den menneskelige intelligens er begrenset og ikke kan være allvitende, fortsatte paven.

- Kun hvis vi var i stand til å inneha en perfekt viten om alle synlige og usynlige ting ville det vært fornuftsstridig å akseptere sannhet basert på ren tro. Dessuten er det umulig, slik St. Thomas presiserer, å leve uten å sette vår lit til andre menneskers erfaring når vår personlige kunnskap kommer til kort. Det er derfor fornuftig å ha tro på Gud som åpenbarer seg, bevitnet av disiplene, bemerket pave Benedikt.

Vatikanets nettsted www.vatican.va tilbyr nå live streaming av pavens onsdagsaudienser. Det er Vatikanets TV-stasjon CTV som står for tilbudet.

Saint Thomas Aquinas (1), Saint Thomas Aquinas (2), Saint Thomas Aquinas (3)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); Andreas Dingstad (23. juni 2010)

av Webmaster publisert 23.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59